Till sidans huvudinnehåll
Demonstration på Internationella kvinnodagen i Stockholm. Plakat med krav på fri abort, foto
Demonstration för fri abort på Sergels torg den 8 mars 1974. Några månader senare röstas en ny abortlag fram i Sveriges riksdag.

RFSU firar 50 år med aborträtten – men det finns mer att kämpa för

Idag har det gått exakt 50 år sedan aborträtten röstades igenom i Sveriges riksdag. RFSU har kämpat för aborträtten sedan organisationen grundades för över 90 år sedan – men det finns fortfarande mer att göra.

Den 29 maj 1974 fick Sverige en ny abortlag, efter år av diskussion och utredningar. Lagen, som började gälla den 1 januari 1975, slår fast att alla som kan bli gravida har fri abort fram till vecka 18 i graviditeten. Det betyder att du före den veckogränsen aldrig behöver motivera varför du ska göra abort. Det är du som är gravid som bestämmer – ingen annan.

Efter framstegen med medicinska aborter – dags att tillåta hemabort

När aborträtten i Sverige var ny gjordes nästan alla aborter på kirurgisk väg. På 50 år har forskningen gjort stora framsteg. Idag görs nästan alla aborter (96 procent) med tabletter som sätter igång aborten. Det betyder att det går att göra nästan hela aborten hemma om man vill. Lagen säger dock fortfarande att den första tabletten behöver tas på sjukhus. Att ändra lagen och införa hemaborter skulle öka tillgängligheten, menar RFSU. Just nu utreder regeringen hur ett lagförslag skulle kunna se ut.

Fakta om aborter i Sverige

Mellan 30 000 och 38 000 aborter görs varje år. Förra året gjordes ungefär 35 500 aborter – alltså drygt 18 aborter per 1 000 gravida i åldern mellan 15 och 44 år, enligt Socialstyrelsen. De flesta aborter görs före vecka 7, 63 procent.

Mindre än en procent är senare aborter som görs efter vecka 18 och kräver “synnerliga skäl” och godkännande av Socialstyrelsens rättsliga råd. 

Källa: Socialstyrelsens statistik om aborter

Efter 50 år – dags att se över Rättsliga rådets roll

Vilka skäl krävs för att få göra en senare abort? Förra året visade tidningen Ottar i en granskning att Rättsliga rådet, den instans som beslutar om vilka aborter som får göras efter vecka 18, har fördubblat antalet avslag av “sociala skäl” sedan 2019. Ingen har kunnat förklara varför. Den som får ett avslag på sin ansökan får inte ens veta varför hon inte får göra en senare abort. Det här vill RFSU tillsammans med en lång rad debattörer, politiker och kliniker se över. Idag, på den svenska abortlagens födelsedag, kräver vi att det görs en översyn av Rättsliga rådets roll i svensk abortvård – så att fler gravida får bestämma över sin egen kropp. Läs artikeln “Förlegad instans inskränker kvinnornas rätt till abort” på DN Debatt här

Så firar RFSU 50 år med aborträtten

Stödet för den svenska abortlagen är starkt – men det är inget vi ska ta för givet! Idag finns det flera saker du kan göra för att visa ditt stöd för säkra och trygga aborter, både i Sverige och i världen. Det här kan du göra: