Till sidans huvudinnehåll

Är det mindre risk för sterilitet vid en medicinsk abort än en kirurgisk?

Är det mindre risk för sterilitet vid en medicinsk abort än en kirurgisk?

Det är väldigt liten risk för framtida svårigheter att kunna bli med barn efter en abort oavsett abortmetod (när aborten görs under kontrollerade former på sjukhus d.v.s.). Risken beräknas till mindre än en på tusen. Eftersom komplikationsrisken i form av blödning och infektion ändå är något lägre vid en medicinsk abort än vid en kirurgisk, är denna metod den som rekommenderas fram till 9:e graviditetsveckan.

Klamydiainfektioner ligger bakom betydligt fler fall av infertilitet (minst 500 fall per år i Sverige) än de fall av infektioner i samband med en abort som leder till svårigheter att kunna bli med barn. I samband med abort görs alltid ett klamydiatest för att minska risken för äggledarinflammation och efterföljande risk för sterilitet. Det finns andra bakterier än klamydia som också kan ge äggledarinflammation, men råden efter abort går alltid ut på att söka läkare akut vid besvär som feber, ökad smärta eller ökad blödning. Då kan i de flesta fall en äggledarinflammation förhindras.

Fler frågor och svar i Frågelådan