Till sidans huvudinnehåll

Hur stor är risken för transkillar med erhållen kuk och transtjejer med neovagina att få könssjukdomar?

Vad gäller risken för transpersoner att få eller överföra hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner så är forskningen tyvärr mycket begränsad. Däremot finns det mer allmän forskning som går att applicera på alla, oavsett om man är cisperson eller transperson.

Generellt sett kan olika sexuellt överförbara infektioner överföras på flera olika sätt och smittsamheten varierar också från sjukdom till sjukdom. Vissa infektioner kräver bara kontakt hud mot hud för att överföras. Herpes och Humant Papillomvirus, HPV smittar exempelvis genom hudkontakt. Andra infektioner såsom klamydia och gonorré smittar däremot inte via huden utan genom slemhinnekontakt och genom att slemhinnesekret överförs från en slemhinna till en annan. Ytterligare andra såsom hiv överförs genom att sperma, blod eller slidsekret kommer i kontakt med slemhinnor, bristningar eller sår.

Genom att lära sig mer om hur olika sjukdomar överförs går det att dra vissa slutsatser om risken att få en sexuellt överförbar sjukdom med den kropp man har vid en viss sexuell praktik. En transkille med en kuk som är skapad av hud kan tex få infektioner på kuken som smittar just hud. Eftersom hans kuk inte har någon slemhinna kan han däremot inte få sjukdomar som bara överförs mellan slemhinnor just på kuken. Om han däremot har genomgått behandling och operation där klitoris kommer att utgöra penis, är denna klädd med slemhinna vilket gör att han kan få och överföra infektioner som smittar genom slemhinnor via kuken. Transkillar som har kvar sin vagina och har vaginalsex kan också få och överföra könssjukdomar den vägen. När man behandlas med testosteron blir slemhinnorna i vagina ofta mer sköra och det kan bli torrare. Detta kan resultera i ökat slitage och att små sår och sprickor uppstår, vilket ökar risken för överföring av hiv/STI. Olika lokalt verkande preparat såsom östrogenkräm kan göra slemhinnan tjockare och motverka skador. Glidmedel är också bra och som alltid är kondom det enda skyddet mot hiv/STI vid vaginalsex.

Transtjejer som har fått en neovagina genom att kirurgen har använt hud från penis eller pungen kommer att ha en vagina som är klädd av hud. Detta innebär att infektioner som smittar genom hudkontakt kan överföras. Det sägs att huden neovaginan på sikt omvandlas till att bli mer slemhinnelik. Vad detta innebär för smittsamheten av sexuellt överförbara infektioner är oklart pga att forskning saknas. Att använda kondom är ett bra sätt att undvika könssjukdomar vid vaginalsex.

Analsamlag innebär risk för överföring av hiv och andra STI oavsett kön. Kondom i kombination med vatten eller silikonbaserat glidmedel ger ett bra skydd. Internationellt sett är MtF överrepresenterade bland personer som lever med hiv. I Sverige saknas statistik om detta.

Om du har sex med andra än dig själv bör du testa dig. Vilket prov man får ta beror på hur man har haft sex. Det kan handla om urinprov, prov på slemhinnesekret och blodprov. Som transperson kan man tex testa sig på Södersjukhusets gynekologiska mottagning för homo- och bisexuella kvinnor samt för transsexuella. Det går även bra att vända sig till RFSU kliniken.

Mycket av den information som finns om sexuellt överförbara infektioner riktar sig till cispersoner i första hand. RFSU har tagit fram en broschyr om säkrare sex där vi har försökt sätta den sexuella praktiken och inte vilket kön man har i fokus. Broschyren ger information om hur olika sexuellt överförbara infektioner smittar och hur stor risken är att de överförs vid olika sexuella praktiker såsom oralsex, smeksex, gnidsex, vaginalsex, analsex mm. Delar av informationen i broschyren är relevant oavsett om man är cis eller trans. Du finner broschyren på rfsu.se.

Fler frågor och svar i Frågelådan