Kan jag få hiv om jag blir avsugen?

Kan man bli smittad av någon när man blir avsugen, alltså från mun till penis? Via blod från sår i munnen eller liknande. Och i så fall hur stor är risken?

I de få fall som finns dokumenterade i Sverige så har överföringen skett av en person med mycket höga virushalter, det vill säga svårt sjuk till följd av sin hivinfektion eller tidigt efter överföringen. Hiv har då överförts från halsmandlarna till penisen. Det finns ingen risk att få hiv av saliv. Däremot kan blod överföra hiv.

Fler frågor och svar i Frågelådan