Till sidans huvudinnehåll

Mäns och kvinnors sexlust - är det någon skillnad?

Finns det någon statistik på om mäns sexlust/drift är större än kvinnors? Hur ser den ut i så fall? Kan man säga generellt att män har mer sexlust än kvinnor eller är det också beroende av ålder?

Nej, det kan man inte säga. Sannolikt är lusten lika hög för män och kvinnor, men att män av olika skäl uttrycker den tydligare. Män har samhällets tillåtelse att uttrycka sin lust klart och även till viss del förväntas att göra det. Om en kvinna uttrycker eller lever ut sin lust på samma sätt som en man gör, så riskerar hon att få dåligt rykte eller betraktas som "lösaktig".

Det finns mycket i vår sociala fostran som ger oss roller/budskap hur vi dels ska upptäcka vår sexualitet och dels förhålla oss till den. Erfarenheter av att prata med män och kvinnor i olika åldrar visar att det finns ingen avgörande skillnad i känslan av lust. Lusten är indviduellt betingad och inte beroende av kön. Skillnaden blir i uttryckssätt.

Fler frågor och svar i Frågelådan