Till sidans huvudinnehåll

Vissa perioder är jag bara ute efter sex

Varför är det perioder då jag bara är ute efter sex? Jag tänker hela tiden på hur jag kan få sex på något vis. Känner ni till några bra sexchattar?

Det finns inget enkelt svar på vad som påverkar lusten till sex, men klart är att den låter sig påverkas av det liv man lever, både positivt och negativt. Upplever du din egen sexualitet som negativ och som ett problem, eller är det något som känns spännande och lustfyllt? Om sexualiteten upplevs som ett tvång och som otillfredställande och man inte själv förmår att hantera och säga nej till sin lust, kan det vara något man behöver hjälp att bryta.

Det finns olika chattar beroende på tycke och smak. Aftonbladet.se är exempel en kontaktväg.

Fler frågor och svar i Frågelådan