Till sidans huvudinnehåll

Vad är sexmissbruk?

Jag undrar vad "sexmissbruk" är? Kan man vara sexmissbrukare egentligen? Är det en sjukdom eller är det något man bara inbillar sig? Om det är en sjukdom, hur botar man då en person som har drabbats?

Det finns skilda uppfattningar om vad som kan klassificeras som sexmissbruk eller sexberoende, men det viktiga är att utgå från personens egen upplevelse. Tecken på ett sexmissbruk/sexberoennde kan vara att sexualiteten känns tvångsmässig. Har man en upplevelse av att ha förlorat kontrollen? Är sex så viktigt att andra centrala delar i ens liv blir lidande? Upplever man att det inte finns några valmöjligheter, att sex kommer före allt annat?

Sexmissbruk kan inte mätas i hur mycket tid man använder till sex. Om sex är jätteviktigt och tar nästan all tid och tankeverksamhet, men är ändå förknippat med positiva upplevelser - då kan man inte definera sexet som ett missbruk eller ett beroende. Men om de negativa upplevelserna tar överhand och sex upplevs som tvångmässig, då kan man få professionell hjälp med att hantera detta. Det finns till exempel en terapeutisk behandlingsmodell enligt AA-principen (Minnesota modellen för missbruk). Om man vill ha hjälp kan man vända sig till en sexologisk utbildad terapeut, till exempel vid en sex- och samlevnadsmottagning.

Fler frågor och svar i Frågelådan