Till sidans huvudinnehåll

Abort – ditt eget val

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om en graviditet ska avbrytas eller inte.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Ibland kan en partner eller den som har gjort en gravid ha åsikter och kanske försöka pressa åt det ena eller andra hållet. Men du som är gravid har lagen på din sida, och kan välja att göra abort eller fortsätta graviditeten – oavsett vad någon annan tycker.

Det är du som är gravid som har rätt att göra abort och det betyder att det är den gravida som själv måste avgöra om och när hen vill ha barn.

Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna. Det är också en fråga om hälsa, både fysiskt och psykiskt.

Vad säger lagen?

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att göra abort till och med vecka 18, utan att du behöver uppge några skäl.

Efter vecka 18 behöver du göra en ansökan för att få göra en abort. Du behöver ha det som kallas "synnerliga skäl". Det kan till exempel vara om du är mycket ung eller inte vetat om graviditeten förrän efter vecka 18. Det kan också handla om att du mår psykiskt dåligt eller har stora problem med alkohol eller droger. En annan orsak kan vara att du har fått reda på att fostret är svårt skadat.

Det är Socialstyrelsen som bestämmer om du får göra abort efter vecka 18.

Den andra personen då?

Det är alltid den gravida som bestämmer, oavsett vad den andra personen tycker. Den gravidas rätt att ensam besluta om abort motsäger inte att partnern deltar i beslutet. Enligt lagen har partnern inget att säga till om – men i verkligheten kan det spela stor roll. Ofta grundar sig den gravidas val på partnerns inställning till att få barn.

Abort har hittills betraktats mest som en kvinnofråga men studier om mäns upplevelser vid abort visar att även män ofta har motstridiga känslor kring aborten och kan ha ett behov av stöd och samtal. Det är ett bra sätt att tydligare sätta fokus på gemensamma behov av familjeplanering och preventivmedel.

Stödsamtal erbjuds

Det finns lika många anledningar till abort som det finns aborter. Men inför beslutet gör den gravida ofta en långsiktig bedömning av sina relationer och väger in framtidsutsikterna för flera personer. Idag erbjuds varje person som gör abort stödsamtal före och efter ingreppet. Det är viktigt att möjlighet till dessa samtal finns men det är även viktigt att det sker frivilligt och utifrån den gravidas önskemål.