Till sidans huvudinnehåll

Hemabort – allt du behöver veta

En abort som genomförs i hemmet brukar kallas hemabort. Det är en medicinsk abort som du gör med hjälp av tabletter i två omgångar.

Idag måste du ta den första tabletten på sjukhus. Den andra dosen tabletter tas antingen på sjukhus eller hemma. Nu ska det utredas om den som vill det ska kunna göra hela aborten i hemmet.

Varför hemabort?

Abortlagen i Sverige började gälla 1975. På den tiden innebar abort alltid ett kirurgiskt ingrepp. Nu för tiden görs mer än 90 procent av alla aborter i Sverige med läkemedel. Därför tycker RFSU att den som vill göra aborten hemma utan att först besöka sjukhuset borde få göra det. Det skulle förenkla för patienterna.

Att tillåta hemaborter betyder inte att man tar bort möjligheten till abort på sjukhus. Det ska fortfarande vara möjligt för alla som vill.

Hemaborter rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO

Att göra hela aborten i hemmet är populärt i USA. En studie från 2022 visar att 96,4 procent av hemaborterna rapporteras fungera väl och 98,4 procent av de som gjort hela aborten hemma var nöjda.  

Även i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Moldavien, Colombia, Austra­lien och Nepal går det att genomföra hela aborten i hemmet. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar hemabort i sina nya riktlinjer för abortvården som lanserades den 9 mars 2022.

Så kan en hemabort gå till

  1. Du kontaktar en abortklinik och får en tid för vård över telefon.
  2. Du pratar med vårdpersonal på abortkliniken i telefon. Vårdpersonalen ställer frågor om om graviditeten. De tar också reda på hur länge du har varit gravid. Du kan fråga om allt du undrar över och får stöd. Om det behövs kallas du till sjukhuset för fler samtal och undersökningar.
  3. Aborttabletterna skrivs ut av en läkare eller en barnmorska. Du hämtar ut dem på ett apotek tillsammans med smärtstillande medicin.
  4. Du tar både den första och den andra tabletten hemma. När du gör aborten har du kontakt med vården över telefon. Om något oväntat skulle hända får du komma till abortkliniken. Det är väldigt ovanligt med komplikationer vid tidiga medicinska aborter.

Själva aborten går till på samma sätt som en vanlig medicinsk abort. Den enda skillnaden är att du tar den första tabletten hemma i stället för på sjukhus. 

När kommer hemaborter att införas?

RFSU har länge arbetat för att abortlagen ska uppdateras, till exempel genom att påverka politiker. I april 2022 sade alla partier i Sveriges riksdag att de vill att möjligheten till hemabort ska utredas och i juni 2023 tillsatte regeringen en sådan utredning som ska vara klar i början av 2025. När utredningen är färdig kan ett lagförslag tas fram och då får politikerna rösta om lagen igen. 

Frågor RFSU fått om hemabort

Är det inte farligt att göra abort hemma?

Medicinska aborter är väldigt säkra. Det är därför Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar hemaborter. Man måste ha kontakt med sjukvården över telefon under hela aborten och kunna åka till abortkliniken om det behövs. Det är också viktigt att bra smärtstillande skrivs ut tillsammans med aborttabletterna så att du slipper ha ont.

Måste man inte göra ultraljud innan man gör abort?

Nej, det är inte nödvändigt. Om du har bra koll på din menscykel är det inte svårt att ta reda på hur många veckor in i graviditeten du är. Då behövs inget ultraljud. Om man gör abort så tidigt som i vecka 4 eller 5 brukar man dessutom inte kunna se fostret med ultraljud.

Hur ska man kunna upptäcka våld i nära relationer om aborten görs hemma?

Vårdpersonalen har bra sätt att upptäcka om en person som söker abort är utsatt för våld i sin nära relation. Samma metoder som redan används på sjukhus kan användas på telefon. Under samtalet med den som är gravid är det vårdpersonalens jobb att upptäcka om något inte står rätt till.

Finns det inte en risk att kvinnor kan tvingas till abort?

Det är alltid den som är gravid som har kontakten med abortkliniken över telefon. Om en barnmorska eller läkare misstänker att den som är gravid inte vill göra abort ser den till att den gravida får komma till abortkliniken för mer rådgivning och vård.

Riskerar man inte att lämna ofrivilligt gravida ensamma?

Alla som gör abort ska få stöd, smärtlindring och rådgivning om preventivmedel. Det gäller oavsett om man gör aborten hemma eller på sjukhus. RFSU ser inte hemaborter som ett sätt att spara pengar för vården. Tvärtom är det ett sätt att göra vården mer tillgänglig. RFSU bevakar alla besparingar inom kvinnosjukvården och vill att det satsas mer på den – inte mindre.