Könsstympning

Könsstympning, som ibland också kallas kvinnlig omskärelse, är förbjudet i Sverige. Könsstympning innebär att delar av vaginans yttre delar skärs bort, eller skadas. Trots erfarenhet av könsstympning finns det sätt att känna njutning och lust.


Olika typer av könsstympningar

Könsstympningar kan se ut på olika sätt men Världshälsoorganisationen WHO urskiljer fyra typer av könsstympningar som är vanliga:

  • Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris.
  • Klitoris skärs bort samt delar av eller hela de inre blygdläpparna.
  • Alla yttre delar av könsorganen, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar, skärs bort. Därefter sys de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks. En liten öppning lämnas så att urin och menstruationsblod kan rinna ut. Denna typ kallas även för faraonisk omskärelse eller infibulation.
  • Prickning eller skärande på klitoris eller/och blygdläpparna. Ingrepp kan även göras genom att bränna klitoris och närliggande vävnad. Det förekommer även att vävnad skrapas bort, att man skär runt slidmynningen eller för in frätande ämnen eller örter i vagina i syfte att förorsaka blödning eller för att göra öppningen trängre.

Det förekommer också blandformer av dessa fyra typer.

Bild på olika typer av könsstympning 
Bild på olika typer av könsstympning

Enligt svensk lag

Sedan 1982 finns en lag i Sverige som förbjuder att kvinnlig könsstympning utförs i Sverige, men även utomlands på personer som har sin hemvist i Sverige. I stora delar av världen saknas en sådan lag.

I Sverige tillåts dessutom intimkirurgi och mödomsplastik och det görs även operativa ingrepp på pojkar (så kallad omskärelse) och intersexuella barn som heller inte kan lämna samtycke.

Anmälningsplikt

Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar, till exempel sjukvårds- och skolpersonal, måste enligt lagen rapportera om de misstänker att en flicka eller kvinna har blivit eller riskerar att bli könsstympad.

Kan de som blivit omskurna ha sex?

Att ha det bra sexuellt handlar mycket om att lära känna sin egen kropp och vad som känns skönt. Könsstympning kan leda till smärta i underlivet och i vissa fall svårigheter att njuta av sex. Men flera internationella studier visar att många omskurna kvinnor njuter av sex och att de flesta också kan få orgasm.

Det går både att onanera och att ha sex med andra. Det stämmer inte att en omskuren person saknar känsel i könsorganen. Hela könet är fullt av nervändar som kan vara sköna att stimulera på olika sätt. Klitoris inre delar (skänklar och skaft) finns också kvar efter en könsstympning. Dessa delar kan man komma åt genom att trycka och massera på de övre delarna av könet eller på sidorna.

Orgasmen

Orgasm är inte enbart en mekanisk funktion, lust och sexualitet sitter nämligen också i hjärnan. Psykologiska förväntningar är också viktiga. Därför är det viktigt med information om att det finns goda möjligheter till ett bra sexliv. De som blivit omskurna enligt den så kallade faraoniska typen eller som har olika komplikationer med exempelvis smärta eller ärrbildning behöver få erbjudande om att diskutera eventuella operativa åtgärder för att underlätta sexuell njutning.

Hjälp och råd

AMEL-mottagningen i Stockholm tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning. Du kan också kontakta RFSU-kliniken i Stockholm för rådgivning och samtal.

Läs mer...