Till sidans huvudinnehåll

Så kan du göra livet bättre för den som är trans eller ickebinär

I dag är öppenheten kring trans större än någonsin och många har någon i sin ­närhet som är trans. Samtidigt utsätts många transpersoner och ickebinära fortfarande för hot och hat. Därför är det bra med fler konkreta exempel på hur det går att stötta den som är trans­person eller ickebinär.

När vi pratar om transpersoner är det lätt att hamna i att prata om det som kan vara svårt med att leva som trans. Många studier visar att transpersoner mår sämre psykiskt och fysisk och att det är vanligare med självmordsförsök än bland cis-personer. Men det finns saker du kan göra för att underlätta. Här följer fyra tips.

1. Bekräfta identiteten!

Bekräfta personen som den är och som den vill uppfattas av andra. Till exempel kan du stötta personen att använda det namn och pronomen som personen själv valt. Det är jätteviktigt för måendet. Om det är ok med personen kan du också hjälpa till att påminna andra att använda rätt namn och pronomen, exempelvis släkt, lärare eller bekanta.

2. Var inkännande!

För vissa transpersoner är det tydligt från början vilken könsidentitet de har, för andra tar det tid att hitta den som känns rätt. Om personen växlar mellan olika könsidentiteter så är det viktigt att vara uppmärksam på variationer. Är du osäker så dubbekolla att du använder rätt namn och pronomen och bekräfta personen i sitt utforskande.

3. Läs på själv!

Ta själv ansvar för att lära dig om trans. Även om tanken är god kan det bli betungande att vara någon annans Google. Du kan avlasta den som är trans eller ickebinär genom att ta reda på saker själv. På Transformering.se eller Transammans.se finns bra information.

4. Stå upp för transpersoner och ickebinära

Var den som står upp för transpersoner och ge svar på tal när någon ifrågasätter, ignorerar eller felkönar någon. Hur man bäst agerar beror på situationen. Man ska såklart inte ta över, men oftast är det uppskattat med stöd. Kolla läget om du vet att en person har blivit ifrågasatt eller hånad och visa att du bryr dig. Vissa behöver professionellt stöd för att hantera den stress och oro hot och hat kan orsaka. Det kan vara svårt att ta första steget till att söka hjälp själv.

Det här betyder ickebinär och transperson

En transperson är en person som på något sätt bryter mot normer kring kön och som ser sig själv som trans. 

En ickebinär person är en person som identifierar sig som mellan, eller bortom, kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används "ickebinär" som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Läs mer om trans här