Till sidans huvudinnehåll

Så kan du göra livet bättre för den som är trans

I dag är öppenheten kring trans större än någonsin och många har någon i sin ­närhet som är trans. Därför behöver fler konkreta exempel på hur det går att stötta den som är trans­person. RFSU:s sexual­upplysare Pelle Ullholm ger dig fyra vardagstips.

När vi pratar om transpersoner är det lätt att hamna i att prata om det som kan vara svårt med att leva som trans. Många studier visar att transpersoner mår sämre psykiskt och att det är vanligare med till exempel psykisk ohälsa och självmordsförsök.

Men det finns också studier som fokuserar på att ta reda på vad transpersoner själva efterfrågar för att må bättre. I en ny amerikansk studie frågade man 161 icke-binära transpersoner hur de skulle vilja att deras partners agerade för att underlätta deras liv. Resultatet blev en slags checklista i fyra steg och den funkar precis lika bra för vänner, kollegor och släktingar.

1. Identitetsbekräftade

Bekräfta personen som den är och som den vill uppfattas av andra. Till exempel kan du stötta personen att använda det namn och pronomen som personen själv valt. Det är jätteviktigt för måendet.

2. Identitetsinkännande

Om personen växlar mellan olika könsidentiteter så är det viktigt att vara uppmärksam på variationer. I början kan det vara bra att fråga ”Gör jag rätt i att tolka att dig som mer maskulin idag? Med tiden blir det lättare att tolka koderna.

3. Aktivt lärande

Ta själv ansvar för att lära dig om trans. Även om tanken är god så kan det bli betungande att vara någon annans Google, avlasta den som är trans genom att ta reda på saker själv. På transformering.se eller transsammans.se finns bra information.

4. Aktivt försvara

Var den som står upp för transpersoner och ge svar på tal när någon ifrågasätter, ignorerar eller felkönar någon. Hur man bäst agerar beror på situationen. Man ska såklart inte ta över, men oftast är det uppskattat med stöd.

Det här betyder ickebinär

En enkel beskrivning av ickebinär är en person som identifierar sig som mellan, eller bortom, kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används "ickebinär" som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

Källa: Transformering.se

Den här texten publicerades ursprungligen i Metro.