Trans och cis

När en person kallar sig transperson – vad menar den då? Och hur är cis motsatsen till trans? Det får du veta mer om här.

 

Könsidentitet och könsuttryck

Trans hänger ihop med könsidentitet. Vi föds med ett biologiskt kön, som sedan blir juridiskt (vi får personnummer), och utifrån kön finns sociala och psykologiska förväntningar som för de flesta stämmer någotsånär överens med våra egna föreställningar om oss själva. Men för en transperson gör de inte det.

Trans handlar alltså om könsidentitet eller könsuttryck. Det kan vara så att en person fötts med snippa inte känner sig som en flicka, utan som en pojke – eller som ingetdera.

LÄS MER: Alex om livet som transperson

Trans är ett paraplybegrepp för dem som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. En transperson bestämmer själv vilken könsidentitet hen har – och hur hen vill kallas, det kan vara man/kille, tjej/kvinna alternativt transkille/transtjej, eller bara med sitt namn, till exempel.

Trans är motsatsen till cis

Cis och trans är bägge från latin. Cis betyder ”på samma sida” och trans betyder ”på motsatt sida”. En cis-person är en person som fötts med ett kön och känner sig relativt överens med de sociala föreställningarna som finns kring kön.

Trans har inte att göra med sexuell läggning att göra. Det går att vara både trans och homosexuell, heterosexuell, bisexuell eller asexuell eller något annat.

LÄS MER! Fyra tips: Så kan du göra livet bättre för den som är trans

Många transpersoner vill göra en utredning, en könsdysfori-diagnos. Diagnosen kan göra att man får genomgå behandling eller med hormoner eller könsbekräftande operation.

Ingen annan kan bestämma att någon är trans. Det är personen själv som vet vilken könsidentitet hen har.

Lästips!

Sajt med kön och trans i fokus – transformering.se
RFSL Ungdom
Saga Becker förklarar

Ordlista

Agender - en person som känner att de inte är ett kön eller relaterar till sitt kön.

Bigender – någon som känner sig som såväl tjej som kille

Crossdresser – används ofta i stället för ordet ”transvestit”

Drag, att draga – att leka med könsuttryck, till exempel överdriva typiskt maskulina eller feminina uttryck

Female to Male – kvinna-till-man, beskriver resan en transsexuell kille gör

Gender queer – paraplybegrepp för de som inte följer könsnormer, stämmer ungefär med ”intergender” och ”ickebinär”

Ickebinär – en person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön

Intersexualism – medicinsk diagnos för de som inte kan könsbestämmas som tjej eller kille enligt samhällets könsnormer

Male to Female – man-till-kvinna, beskriver resan en transsexuell tjej gör

Neutrois – jämför ”intergender” och ”ickebinär”. En som identifierar sig bortom könskategorier som man och kvinna

Non-gender – jämför ”intergender” och ”ickebinär”, en person som känner att den inte har något kön alls

Pronomen – till exempel hon, han, hen, den – det man vill bli kallad när man omtalas i tredje person

Shemale – används ibland i porr för att beskriva en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Kan vara kränkande, så använd inte om andra personer

Transgender – mångtydigt begrepp som för en del står för att man vill korrigera delar av sin kropp utan att vara transsexuell. Kan också stå för transsexuell men inte vill korrigera sin kropp. Finns också på engelska och motsvarar då svenskans ”transperson”

Transsexualism – medicinsk diagnos som kan vara ett övergångsstadium tills man korrigerat sin kropp och bytt juridiskt kön, men en del ser sig som transsexuella även efter korrigering.

Transsexuell – en person vars könsidentitet inte stämmer med det juridiska könet. Ofta vill man byta juridiskt kön och korrigera kroppen med hormoner och/eller kirurgi. 

Transperson – paraplybegrepp som rymmer många identiteter som har gemensamt att de bryter mot samhällets normer kring kön och könsidentiet. Engelskans trans används med samma betydelse.

Transvestit – en person som använder annat könsuttryck än det som förväntas utifrån juridiskt kön, genom kläder, smink, röstläge, hår eller annat attribut

Two-spirit – beskriver personer som bryter mot normer för kön i ursprungsbefolkningar, används till exempel av samer och ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Man bör inte använda ordet för att beskriva sig själv om man inte själv tillhör en sådan grupp. 

Se Transformering.se för fler ord.