Sterilisering

Sterilisering är en definitiv preventivmetod som utförs genom en operation. Här kan du läsa mer om hur sterilisering fungerar.

Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att du är medveten om vad operationen innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få.

Hur fungerar sterilisering?

Sterilisering innebär att fortplantningsförmågan förhindras genom en operation. Vägen för sädesceller respektive äggceller blockeras så att befruktning inte kan ske.

Hur går steriliseringen till?

Sterilisering är ett enkelt och snabbt ingrepp. Antingen skärs sädesledarna av så att spermierna inte kan komma ut i sädesvätskan. Hormonproduktionen fortsätter som vanligt och sädesceller bildas fortfarande i testiklarna. Det går också att skapa ett stopp i äggledarna så att ägg och spermier inte kan mötas. Äggstockarna fortsätter att producera ägg och könshormon och menstruationen fortsätter som vanligt.

Vart och hur steriliserar man sig?

Alla som har fyllt 25 år har rätt att på egen begäran bli steriliserad. Innan du kan bli steriliserad måste en läkare göra en undersökning och en medicinsk bedömning.

Det är obligatoriskt enligt lag att din läkare förvissar sig om att du är införstådd med vad ingreppet innebär. Oftast innebär detta att du får prata med en kurator innan du tar ett slutgiltigt beslut om att sterilisera dig.

Fördelar med sterilisering

Sterilisering är en säker preventivmetod och det behövs inget annat skyddsmedel för att förhindra graviditet. Om du är helt övertygad om att i framtiden inte vilja sätta några barn till världen är sterilisering en bra preventivmetod. Du slipper bekymmer med preventivmedel och oönskade graviditeter vilket kan innebära en stor lättnad. Du behöver inte heller oroa dig för biverkningar. En sterilisering påverkar inte den sexuella lusten för varken män eller kvinnor och man får utlösning precis som vanligt - men utan spermier.

Nackdelar med sterilisering

Risken finns, framförallt hos unga, att man ångrar sig senare i livet. Är du det minsta tveksam inför ett så oåterkalleligt beslut bör du välja andra preventivmetoder.

Kom ihåg!

Risken för att smittas av könssjukdomar finns kvar efter en sterilisering. Använd därför kondom om du har tillfälliga sexuella kontakter.