Till sidans huvudinnehåll

Att fastställa föräldraskap och faderskap

Reglerna kring fastställande av föräldraskap och faderskap kan vara lite kniviga, här försöker vi kort förklara hur det går till.

I de fall ett barn föds inom äktenskap mellan en man och en kvinna så betraktas mannen automatiskt som far till barnet. I de fall föräldrarna (ett heterosexuellt par) inte är gifta så har socialtjänstens familjerätt till uppgift att fastställa faderskapet. Detta sker oftast genom att föräldrarna skriver på en bekräftelse på att barnet är deras.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning på ett svenskt sjukhus ska föräldraskapet bekräftas på samma sätt som ovan. Detta gäller även om kvinnorna är gifta eller har registrerat partnerskap. Om barnet kommer till på annat sätt än via svensk sjukvård görs en föräldraskapsutredning.

En faderskapsutredning görs i de fall då osäkerhet råder, till exempel då man är oense om det biologiska föräldraskapet. Det är socialtjänstens familjerätt som gör utredningen vilket vanligtvis sker efter att barnet är fött. På grund av att det medför en viss risk med provtagning på fostervatten och moderkaka görs det endast undantagsvis under graviditet. I båda fallen tas DNA-tester.