Sex på äldre dar

Undersökningar visar att äldre personer har sex högre upp i åldrarna än tidigare. Och att många tycker att sexualitet höjer livskvaliteten.

Till RFSU-kliniken i Stockholm är alla välkomna, ung som gammal. Under 2005 hade klinikens sexualrådgivning drygt 1000 besök. Marianne Göthberg, sexualrådgivare, tycker sig skönja en ökning av antalet äldre som hör av sig och ställer frågor.

Enligt tidningen Ottar är det idag nio av tio i åldrarna över 70 år som har en positiv inställning till sex. För bara 30 år sedan var siffran sju av tio.

– Flertalet av de äldre som ringer menar att sex ökar livskvaliteten och att de gärna vill fortsätta ha ett aktivt sexliv trots att de kommit upp i åldrarna, säger Marianne Göthberg.

Även om antalet äldre kvinnor ökar är det oftast män som ringer till klinikens sexualrådgivning. Frågorna rör olika sexuella problem men sviktande erektion hör till det vanligaste. Män, som fått diagnosen prostatacancer, ringer för att de inte fått information om sjukdomens påverkan på sexlivet av sin läkare.

Kvinnorna ringer när de är nyförälskade, och inleder inte helt sällan med frågan "får man fråga fast att man inte är så ung?" De undrar ifall det är vanligt och tillåtet att känna sexuell lust.

– Kvinnorna är oroliga och funderar över hur deras barn och andra i omgivningen ska reagera när de träffat en ny man. Det är sällan män har sådana funderingar. Men kvinnorna frågar också om hur kroppen fungerar då man inte har haft sex på många år, säger Marianne Göthberg.

Fördomar om äldres sex

Nils Beckman, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, menar att många äldre har fördomar förknippade kring sin egen sexualitet.

– Orsakerna till detta är flera. De som är gamla idag växte upp i en annan tidsålder med arv från den viktorianska eran då sex ansågs ohälsosamt. Dessutom ses ofta sex som något som tillhör ungdomen och främst syftar till att göra barn, säger Nils Beckman.

– Men sexuella känslor finns kvar långt upp i åldrarna, och dagens äldre är mer sexuellt aktiva än tidigare generationer, fortsätter Nils Beckman.

Nils Beckman har, som en del i H70-studien i Göteborg, studerat och jämfört 1650 personer som var 70 år 1971, 1976, 1992 och 2000.

– Det står klart att samlagsaktiviteten har ökat, speciellt bland ogifta, säger Nils Beckman.

Det finns ett antal faktorer som är associerade med äldres sexualitet. Flertalet beror på fysisk förmåga som sjukdom, medicinering och allmän vitalitet. Andra är relaterade till den eventuella partnerns förmåga, tidigare sexuella erfarenheter och attityder.

– Att inte förmå är inte synonymt med att inte vilja, och även äldre bör ha rätt till hjälp vid sexuella problem. Det är ingen skillnad på känslorna vid förälskelse för den som är ung och den som är gammal, avslutar Nils Beckman.

Maria Gullmark

Äldre kvinnor

Några normala åldersförändringar hos kvinnor

  • Minskad hudrodnad och svullnad av bröstvårtorna.
  • Lubrikationen dröjer, och är inte lika riklig som tidigare.
  • Vaginan minskar i storlek, blir mindre elastisk och slemhinnorna blir skörare.
  • Orgasmen dröjer, blir kortare och mindre intensiv rent fysiologiskt (men känslan kan vara densamma).
  • Risk för smärtsamma sammandragningar av livmodern under orgasm.

Mer om äldre och sex

Äldres sexualitet - en viktig politisk fråga. Sex är politik - Ingrid Frisk om bredare sängar på äldreboendet (youtube.se)

"Äldres sexualitet är också folkhälsa" (senioren.se)