Till sidans huvudinnehåll

Heder och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld innebär att släkt eller familjemedlemmar bestämmer över någons kropp, sexualitet och liv. Det finns hjälp att få.

Hederskultur kommer från gamla traditioner och sedvänjor där det är centralt att kvinnor och flickor är ”oskulder” när de gifter sig. Annars anses de dra skam över familjens heder och rykte. Andra som drabbas hårt är homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Det finns hjälp av få

Att hota, tvinga eller slå någon är ett brott även när det sker inom familjen. Det finns hjälp att få. För dig som behöver lämna hemmet finns det särskilda skyddsboenden. 

Om du är ung kan du även prata med personal på skolan, ungdomsmottagningen eller en vuxen som du litar på. De kan hjälpa dig vidare om det behövs. Det är en mänsklig rättighet att själv få bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv.

Här kan du få hjälp och stöd

Har du eller någon du känner blivit kränkt eller hotad ska du anmäla det hos Polisen

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.

Rädda Barnens stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Kärleken är fri.

Du kan också ta kontakt med socialtjänsten eller en tjej- eller kvinnojour, till exempel Kvinnors nätverks stödverksamhet eller Somaya kvinno- och tjejjour.

Om du som är barn har blivit tvingad att till exempel övervaka ett syskon kan du också ta kontakt med Barnombudsmannen eller BRIS.

Hedersnormer skapar regler i vardagen

För personer som lever med hedersnormer finns det ofta många regler att följa i vardagen. Vissa begränsas mindre medan andra begränsas och kontrolleras hårt.

Reglerna kan till exempel vara:

  • Kontroll av sms och telefonsamtal
  • Kontroll av hur man klär sig
  • Att inte få delta i fritidsaktiviteter
  • Att man inte får umgås med vem man vill

För många flickor minskar friheten när de kommer in i puberteten. Relationerna inom familjen förändras till att bli mer kontrollerande, förtryckande eller våldsamma. Ofta vill familjen säkerställa att dottern inte umgås eller har relationer med pojkar. Även vuxna kvinnor har regler att förhålla sig till när det kommer till relationer och sexualitet. Man är rädd att det ska gå rykten som skadar familjens ställning och status.

När någon bryter mot familjens regler ökar förtrycket och våldet. Hur mycket och på vilket sätt beror på vilken familj det är och vilka regler som brutits.

Våldet kan vara både fysiskt och psykiskt

Här är några exempel på hedersrelaterat våld:

  • Att vara rädd för att bli bortgift
  • Att känna sig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktningar
  • Att känna sig tvingad att dölja sin sexuella läggning
  • Att inte själv få bestämma hur man ska gå klädd eller träffa de man vill
  • Att bli utsatt för våld för att lyda

Andra exempel är trakasserier, fysiskt våld, hot om våld, att bli kränkt med ord och förakt eller att hotas med uteslutning. Hot om självmord, övervakning av mobiltelefonkommunikation eller datoranvändning, förföljelse och bevakning eller andra sätt att kontrollera en person är också hedersrelaterat våld.

Det säger lagen om hedersrelaterat våld

Kontroll, övervakning och påverkan kan i den svenska lagen kallas för frihetsberövande, tvång, hot, ofredande eller misshandel och är brottsliga handlingar.

Den 1 juli 2020 skärps tre lagar om hedersrelaterat förtryck:

Barnäktenskapsbrott
Barn ska inte vara gifta i Sverige. Vårdnadshavares får ett utökat ansvar att skydda sina barn från äktenskap. Både fall där vårdnadshavare tillåter att barn gifter sig, och de som tvingar eller försöker få barnet att gifta sig omfattas av lagen. Även den person som gifter sig med ett barn kan straffas.

Utreseförbud
Utreseförbud ska skydda barn som riskerar att föras utomlands för att bli bortgifta eller könsstympas. Regleringen finns i LVU, lagen om vård av unga, och gör det också möjligt att dra in pass eller hindra att beställa pass.

Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv
Rätten kommer att se mer allvarligt på ett brott om motivet är att upprätta familjens eller släktens heder. Straffet kommer för ett sådant brott vara strängare, till exempel genom att den som utför det får sitta längre i fängelse.

Källa: RFSU & Hedersfortryck.se 

Hedersnormerna påverkar hela familjen

Alla i en hederskontext förhåller sig till samma normer, där förtryck och våld är närvarande och accepterat i det tysta av gruppen. Många inom familjen är både offer och förövare på samma gång. Även om familjens överhuvud är en man, oftast pappan, deltar kvinnor aktivt i förtrycket. Mammorna ansvarar för barnens uppfostran och gör barnen något som anses vara fel kommer mamman hållas ansvarig. Hennes anseende som kvinna riskerar då att skadas och i förlängningen riskeras familjens heder. Hon kan också själv bli utsatt för hot och våld till exempel om hon inte lyckas hålla undan ryktesspridning eller själv gjort något som anses fel.

Pojkar kan tvingas kontrollera flickor i en familj

Det är också vanligt att pojkar ska kontrollera sina systrar eller kusiner. Trots att pojkar har större frihet kan även de utsättas för förtryck och våld eller tvingas gifta sig med någon mot sin vilja. I vissa fall utsätts också föräldrar för hårt socialt tryck, från till exempel släktingar eller landsmän, att kontrollera och begränsa framför allt sina döttrar.

Att utsättas för våld av sin egen familj är svårt. Ofta känner man sig sviken samtidigt som man vill skydda sin familj mot konsekvenserna som det kan innebära att berätta. Det kan också vara svårt att som mamma utsätta sitt barn för det man själv varit utsatt för. Den som utsätts kan pendla mellan att vilja fly och att vilja stanna kvar hos sin familj.

Se filmerna om hedersrelaterat förtryck och våld 

Filmen om hedersrelaterat förtryck och våld finns på 15 olika språk

Filmen om slidkransen berättar varför det inte finns någon mödomshinna och att det inte går att se om någon har haft sex eller inte. Filmen om slidkransen på 15 olika språk