Till sidans huvudinnehåll

Heder och våld

När en familj eller släkt utövar kontroll över individen i gruppen och genom begränsning av livsutrymme, hot eller våld försöker hindra individen att bryta mot gruppens normer talar man om hedersrelaterat våld.

Man måste följa vissa bestämda regler så att familjen såväl som individen behåller sin heder. Något en individ gör, som anses vanhedrande eller vanärande, påverkar hela gruppen. Om en person upplevs ha brutit mot gruppens heder och normer anses den på så sätt ha utsatt hela gruppen för skam.

Om hedersbrott

Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön. Om en person bryter mot en grupps könsroller eller heteronormer kan denna utsättas för gruppens trakasserier. Hedern är ofta starkt kopplad till kvinnors sexualitet, och det är kvinnors sexuella beteende som gruppen vill kontrollera för att bevara sin heder. Homo-, bisexuella och transpersoner bryter mot heteronormer och könsroller. Genom det upplevs de ha skämt ut gruppen.

Begrepp som heder, och regler kring det, förekommer i familjer och släkter över hela världen oberoende av religion, social klass och kulturell identitet. 

Om våldet

Våldet kan ta sig både fysiska och psykiska uttryck. Här är några exempel på hedersrelaterat våld:

  • Att vara rädd för att bli bortgift
  • Att känna sig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktningar
  • Att känna sig tvingad att dölja sin sexuella läggning
  • Att inte själv få bestämma hur man ska gå klädd eller träffa de man vill
  • Att bli utsatt för våld för att lyda

Andra exempel är trakasserier, fysiskt våld, hot om våld, att bli kränkt med ord och förakt eller att hotas med uteslutning. Hot om självmord, övervakning av mobiltelefonkommunikation eller datoranvändning, förföljelse och bevakning eller andra sätt att kontrollera en person är också hedersrelaterat våld.

Vem drabbas?

Många drabbas och är inblandade i det hedersrelaterade våldet, eftersom det rör en grupp.

Heder är starkt kopplat till kontroll. Kontrollen kan utövas av bägge föräldrar, liksom av andra släktingar eller vänner inom ens grupp. Äldre och yngre syskon kan tvingas vakta på varandra och rapportera till föräldrarna, ofta mot sin vilja. Det är viktigt att komma ihåg att alla oberoende av könstillhörighet kan kontrollera, förtrycka och ta till olika former av våld i hederns namn. Och alla drabbas.

Flickor, oskuldsbegreppet och slidkrans

För vissa grupper är familjens heder knuten till flickors oskuld. Oskuldsbegreppet är problematiskt då det ofta är oklart vad som egentligen menas. Var går gränsen? Menar man bara penetrerande sex med en man? Vad gäller smeksex?

Ofta hamnar "mödomshinnan" i fokus i dessa diskussioner. Mödomshinnan, eller slidkransen som RFSU kallar den, och frågor kring detta, kan du läsa mer om under Kropp och kön.

Vad säger lagen?

Kontroll, övervakning och påverkan av det här slaget kan kallas för frihetsberövande, tvång, hot, ofredande eller misshandel och är brottsliga handlingar.

Vart kan jag vända mig?

Har du eller någon du känner blivit kränkt eller hotad kan du anmäla det hos Polisen

Rädda Barnens stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Kärleken är fri

Du kan också ta kontakt med socialtjänsten eller en tjej- eller kvinnojour, till exempel Kvinnors nätverks stödverksamhet eller Somaya kvinno- och tjejjour.

Om du som är barn har blivit tvingad att att till exempel övervaka ett syskon kan du också ta kontakt med Barnombudsmannen eller BRIS.