Våldtäkt

Våldtäkt är när en person mot sin vilja tvingas till samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Våldtäkt kan ske på olika sätt och rubriceras därför olika- men det är aldrig brottsoffrets fel att en våldtäkt sker.

 

Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när någon tvingar en annan till samlag genom våld eller hot. Det är också våldtäkt när någon tvingar en annan att utföra eller tåla en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförbar med samlag. De handlingar som brukar omfattas av våldtäktsparagrafen är vaginalt samlag, analsamlag, munsex (oralsex) eller att ha fört in föremål eller fingrar i en annan persons vagina eller analöppning.

Det räknas också som våldtäkt när någon har samlag, eller utför handlingar där kränkningen är lika allvarlig som enligt ovan och utnyttjar att den andra personen befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det kan t.ex. vara då någon är väldigt full eller drogad, medvetslös, sovande, påverkad av psykisk störning eller med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Alla, oavsett könstillhörighet, kan bli våldtagna.

Våldtäkt under 18 år

Att ha samlag med ett barn under 15 år eller genomföra annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, definieras som våldtäkt mot barn även om det inte förekommit hot eller våld. Det är våldtäkt även om den som är under 15 år har tagit initiativ och sagt att hen vill.

Skyddslagen mot barn under 15 år tar inte sikte på att straffa två unga som är ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan att förhindra att barn utsätts för vuxnas sexualitet.

Det finns några undantag från 15-årsgränsen. Ett undantag är om 15-åring och en 14-åring har en kärleksrelation med varandra och de då har ömsesidigt sex med varandra. Då döms inte den äldre till något brott. Ett annat undantag är om en äldre person, t.ex. 25 år, har sex med någon som är väldigt nära 15-årsgränsen (14 år och 11 månader) och gärningen skulle ha varit straffri en månad senare. Då döms gärningsmannen för ett mildare brott som heter sexuellt utnyttjade av barn.

Det räknas också som våldtäkt mot barn när någon har sexuellt umgänge med ett barn mellan 15 och 18 år och barnet är avkomling, eller om den vuxne har ett särskilt ansvar för dem, såsom en styvförälder,  personlig assistent eller familjehemsförälder.

Vem våldtar?

Det allra vanligaste är att våldtäkten begås inomhus av någon den utsatta känner. Det kan vara svårt att definiera det som en våldtäkt om förövaren är någon man har ett förhållande med, tycker om eller känner väl.

Det kan för många vara svårt att inse att det var en våldtäkt om det började som ett samlag som man först ville genomföra, men sedan ångrade sig. Många som blir utsatta för sexuella övergrepp varken skriker eller gör fysiskt motstånd. Det kan ibland ge starka skuldkänslor efteråt och att man ifrågasätter om det verkligen var en våldtäkt.

Överfallsvåldtäkter, våldtäkter utomhus av någon man inte känner, är inte lika vanliga som våldtäkter t.ex. i hemmet. Ändå är det en överfallsvåldtäkt som de flesta kvinnor är rädda för, och som gör att många tjejer och kvinnor är oroliga att gå själva på kvällar och nätter, vilket hänger samman med medias bild av våldtäkt.

Ansvaret vilar på den som våldtagit

Det är viktigt att komma ihåg att skulden och ansvaret ligger på den som utfört den kränkande handlingen. Det spelar ingen roll vem man är, vem den som våldtog är, eller hur våldtäkten gick till. Det spelar ingen roll hur den som utsattes för våldtäkten var klädd eller betedde sig, eller om hen haft sex med personen vid andra tillfällen, eller om man är gifta eller sambor eller sa ja först och sedan nej och blev tvingad. Man har rätt till sin kropp och att det ska kännas bra och man har alltid rätt att ångra sig.

Reaktioner

Alla reagerar olika på ett övergrepp som våldtäkt. Rädsla, chock och förvirring är mycket vanliga känslor. Det är vanligt att en person som blivit utsatt för våldtäkt lägger skuld och ansvar på sig själv. Många försöker glömma det som hänt och leva vidare som om det inte påverkar ens liv. Reaktioner kan komma långt efter en våldtäkt, ibland flera år efteråt.

Det är för många viktigt att få prata om det som hänt. Det hjälper, även om det har gått lång tid. Man har rätt att få hjälp och stöd om man har blivit utsatt för en våldtäkt.

Polisanmäla våldtäkt

De flesta våldtäkter polisanmäls aldrig. Många våldtagna är rädda för att anmäla, särskilt om de levt tillsammans med den som våldtagit dem. Det går att polisanmäla våldtäkt flera år efter att den begicks. Här kan man göra en polisanmälan.

Här kan du vända dig

Poddtips: 

 Maria var 14 år när hon blev våldtagen (Ligga med P3)