Metodmaterial för pedagoger för elever mellan 6 och 12 år

Här har vi kategoriserat vårt material så att ni lättare kan hitta det ni letar efter. Klicka på relevant kategori för att lättare hitta det ni söker.

Snabbnavigering:

 

Gränser och samspel

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan.pdf

 

Hbtq+

Jag visste när jag var tio
En handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan.

Kropp och kön

Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden.pdf
 Den här skriften är ett stöd till pedagoger och andra som vill prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Passar för förskollärare och pedagoger på låg- och mellanstadiet./ Via materialbutiken

Snippor och snoppar (pdf)
 Bok om kroppar, kön, familjer, kärlek   och hur ett barn blir till. Passar för barn i   förskolan. 
 / Via materialbutiken

Världens viktigaste bok - om kroppen, känslor och sex
På ett spännande, roligt och ärligt sätt kan barn mellan 10 och 13 år får svar på frågor och funderingar kring hur kroppen och sexualiteten faktiskt fungerar, inklusive allt som är pinsamt eller svårt att prata om. Till boken finns en lärarhandledning  där det står om vad skolans kursplaner säger om kroppen, relationer och sexualitet, med fördjupande texter om metoder och nyttiga verktyg, som förslag på lektioner för en rolig, utvecklande, undervisning som verkligen kan vägleda. Finns att köpa på Bokus och Adlibris.

Allmänt om sexualundervisning

Metoder i sexualundervisningen
Ett metodmaterial och en handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar med sexualundervisning, oavsett nivå.

Sex i skolan (pdf)
Konkreta tips på hur skolor kan organisera sexualundervisningen. Allt från hur man kan arbeta utifrån de olika ämnesplanerna till hur man kan organisera det praktiskt på skolan. Riktar sig till rektorer, lärare och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet.