Till sidans huvudinnehåll
Två personer håller om varandra och blundar.

Min sexualitet - min rätt

Projektet Min sexualitet – min rätt är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på fram till 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektet inleds med enkätundersökningar där personer med funktionsnedsättning tillfrågas om vilka hinder de möter i vardagen när det kommer till sexualitet och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas. Det kommer också vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att höra av sig till projektet och berätta om sina erfarenheter när det kommer till sexualitet. Resultaten sammanställs sedan till ett kunskapsunderlag för de beslutsfattare som har möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Frågor om sex får ofta stå tillbaka

Funktionsrätt Sveriges har erfarenheter från sina 46 olika medlemsförbund. Det är en heterogen grupp med olika behov, men några saker har de gemensamt, berättar Hanna Öfors, projektledare från Funktionsrätt Sverige.
– Trots att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga för alla oavsett funktionalitet är det ett område som ofta får stå tillbaka i många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. Vi ser detta projekt som en chans att stärka våra positioner i dessa frågor och ser samtidigt fram emot ett omfattande kunskapsutbyte med RFSU.

Dela din berättelse

Projektet behöver mer kunskap om hur livet är för personer med funktionsnedsättning när det kommer till sexualitet. Nu söker vi dig som vill berätta om hur ditt liv sett ut när det kommer till att kunna leva såsom du vill i frågor om sex, relationer och att kunna välja om man vill få barn. 

Du kan bidra till kunskap och större förståelse, din röst behövs!

Läs mer om hur du kan dela din berättelse på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

RFSU har tidigare drivit projekt om sexualupplysning för personer med funktionsnedsättningar.
– Många av oss som jobbar med SRHR behöver bli bättre på frågor om funktionalitet och många i funktionsrättsrörelsen kan bli bättre på frågor om sexualitet. Vi vill höja kunskapen inom våra respektive organisationer, säger Sonja Ghaderi, projektledare hos RFSU.

I juni 2021 lanseras resultatet från kartläggningen. 

Hör mer om projektet i Sveriges Radios program Klartext.