Sexualundervisning på lättare svenska

Möter du personer som håller på och lär sig svenska i ditt arbete – till exempel som lärare på gymnasiet eller SFI, eller som personal på ett boende för ensamkommande unga? Vill du arbeta med frågor som rör sexualitet, relationer och hälsa? Då har RFSU metodmaterial just för dig!

Här finns bland annat tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på när man ska hålla i sexualupplysning med unga nyanlända, på HVB eller i skolan. Vi har dels tryckta metodmaterial som Sexualundervisning på lättare svenska, dels webbaserat material. Du får veta hur du kan göra undervisningen mer inkluderande, med förslag på lektionsupplägg och ett sexquiz där du kan testa dina egna kunskaper, samt få lästips. 

Material för handledning och lektioner

Sexualundervisning på lättare svenska är ett metodmaterial att använda för att prata om frågor som sexualitet, kropp, känslor, relationer, könssjukdomar, graviditet med mera och samtidigt utveckla kunskaperna i svenska språket. Materialet består av två böcker – en lärarhandledning och ett lektionsunderlag och går att ladda ner gratis via länken nedan. Det går också att beställa i vår materialbutik.

Gör vårt sexquiz- få tips och testa dina kunskaper!

Materialet kan med fördel användas även i många andra sammanhang där sexualundervisning kan bedrivas och behöver göras mer lättillgänglig.

Guide till inkluderande sexualundervisning

Vill du få hjälp med hur du kan göra samtal om sexualitet, relationer och hälsa mer inkluderande? I den här guiden får du både bakgrund och konkreta tips på hur din sexualundervisning blir mer tillgänglig och antidiskriminerande.

Förslag på lektionsupplägg

Det kan kännas svårt att veta hur du ska planera dina lektioner utifrån Sexualundervisning på lättare svenska. Vi har därför tagit fram ett förslag på detta. Här hittar du exempel på vilka metoder du kan göra med din klass, och i vilken ordning. Därefter kan det bli lättare för dig som lärare att testa nya metoder från boken!

Ordlistor

För att underlätta för samtal om sexualitet och relationer har vi tagit fram ordlistor, översatta till ett flertal vanliga språk. Dela ut dem i gruppen, och använd dem som ett stöd i undervisningen!
Ordlista finns på: Engelska / Svenska / Tigrinja 

Vårdkartan - om att hitta rätt i vården

För den som nyligen migrerat till Sverige kan det svenska sjukvårdssystemet vara svårt att hitta rätt i. Detta kan bidra till att man får svårare att ta vara på sig sexuella och reproduktiva hälsa. Vi har därför tagit fram denna vårdkarta som kan hjälpa till att förklara vart en person kan vända sig med olika sexuella eller reproduktiva hälsoproblem. Den kan användas i såväl ungdoms- som vuxen grupper och kan både delas ut direkt till deltagarna, eller användas som en undervisningsmetod. 
Här är Vårdkartan på engelska
Här är Vårdkartan på arabiska
Här är vårdkartan på somaliska
 

Material för boenden för ensamkommande unga

Prata sex och relationer ger dig förslag på upplägg, förhållningssätt och metoder för hur du och din klass kan ta er an sexualkunskapstemat. Klicka på respektive material för att ta del av innehållet.

 

Handson
Handson är ett handledningsmaterial som ger konkreta tips till en arbetsgrupp, på t.ex. ett boende för unga ensamkommande, om hur ni tillsammans kan jobba med frågor som rör sexualitet, relationer och kropp. Det ger konkreta och handfasta tips som ni kan ta med er in i verksamheten, och passar utmärkt tillsammans med något av våra andra material, t.ex. Sexualundervisning på lättare svenska, eller Prata sex och relationer

Sex på ditt sätt - om sex för unga på lättare svenska
Hur gör man då? Hur flirtar man, hur hånglar man och hur känns det i kroppen? Hur visar man vad man vill och hur vet man vad den andra vill? Många tonåringar har tusen frågor om sex - inte minst innan de har skaffat sig olika erfarenheter. Här får de en hjälp på vägen mot bra, ömsesidigt sex. Sex - på ditt sätt är ett nytt häfte på 44 sidor som borde finnas i varje tonårings händer. Nu på lättare svenska!


Utbildning

Genom projektet Nyfiken erbjuder vi kostnadsfri utbildning till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter nyanlända  i sin verksamhet.

Tipslista

I den här listan finns en mängd samlade tips på vart man som ung kan vända sig för stöd, information och/eller vård. 

Besök gärna ungdomssidan Youmo.se som finns tillgängligt på sex olika språk. Vi rekommenderar även varmt RFSL Newcomers som riktar sig till nyanlända HBTQ-personer. Vårdguidens 1177 och SRHR på HVB är också bra sidor att kika på!

 

Kolla även in detta