Sexualundervisning på lättare svenska

Möter du personer som håller på och lär sig svenska i ditt arbete – till exempel som lärare på gymnasiet eller SFI, eller som personal på ett boende för ensamkommande unga? Vill du arbeta med frågor som rör sexualitet, relationer och hälsa? Då har RFSU metodmaterial just för dig!

 

Material för HVB-hem

På den här sidan kan du som yrkesverksam få hjälp och stöd i hur du kan planera samtalen om sex och relationer med de du möter i ditt arbete. Här finns bland annat tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på när man ska hålla i sexualupplysning med unga nyanlända, på HVB eller i skolan. Vi har dels tryckta metodmaterial som Sexualundervisning på lättare svenska, dels webbaserat material. Du får veta hur du kan göra undervisningen mer inkluderande, med förslag på lektionsupplägg och ett sexquiz där du kan testa dina egna kunskaper, samt få lästips. 

Gör vårt sexquiz- få tips och testa dina kunskaper!


Materialet kan med fördel användas även i många andra sammanhang där sexualundervisning kan bedrivas och behöver göras mer lättillgänglig.

Guide till inkluderande sexualundervisning

Vill du få hjälp med hur du kan göra samtal om sexualitet, relationer och hälsa mer inkluderande? I den här guiden får du både bakgrund och konkreta tips på hur din sexualundervisning blir mer tillgänglig och antidiskriminerande.

Förslag på lektionsupplägg

Det kan kännas svårt att veta hur du ska planera dina lektioner utifrån Sexualundervisning på lättare svenska. Vi har därför tagit fram ett förslag på detta. Här hittar du exempel på vilka metoder du kan göra med din klass, och i vilken ordning. Därefter kan det bli lättare för dig som lärare att testa nya metoder från boken!

Ordlistor

För att underlätta för samtal om sexualitet och relationer har vi tagit fram ordlistor, översatta till ett flertal vanliga språk. Dela ut dem i gruppen, och använd dem som ett stöd i undervisningen!

Ordlista finns på Engelska / Svenska / Tigrinja

Tipslista

 

Material för handledning och lektioner

Sexualundervisning på lättare svenska är ett metodmaterial att använda för att prata om frågor som sexualitet, kropp, känslor, relationer, könssjukdomar, graviditet med mera och samtidigt utveckla kunskaperna i svenska språket. Materialet består av två böcker – en lärarhandledning och ett lektionsunderlag och går att ladda ner gratis via länken nedan. Det går också att beställa i vår materialbutik.

Prata sex och relationer ger dig förslag på upplägg, förhållningssätt och metoder för hur du och din klass kan ta er an sexualkunskapstemat. Klicka på respektive material för att ta del av innehållet.


Utbildning

Genom projektet Nyfiken erbjuder vi kostnadsfri utbildning till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter nyanlända  i sin verksamhet.

Tipslista

I den här listan finns en mängd samlade tips på vart man som ung kan vända sig för stöd, information och/eller vård. 

Besök gärna ungdomssidan Youmo.se som finns tillgängligt på sex olika språk. Vi rekommenderar även varmt RFSL Newcomers som riktar sig till nyanlända HBTQ-personer. Vårdguidens 1177 och SRHR på HVB är också bra sidor att kika på!

Kolla även in detta