Metodbok: Prata sex och relationer

Nu finns ett nytt material för att göra det lättare för personal som träffar ensamkommande barn och unga att leda samtal om sex och relationer.

Om materialet

Materialet "Prata sex och relationer" består av en metodhandledning med sju metoder på olika teman. Metodmaterialet består av övningar som kan skapa avslappnade och tillåtande samtal i mindre grupper där deltagandet är frivilligt och information om sexualitet ges genom samtal snarare än formell undervisning.

Till övningarna hör faktarutor med den grundläggande kunskap som behövs för att kunna leda samtalet och svara på de frågor som brukar dyka upp. I slutet av övningarna finns tips på vad man kan tänka på eller säga för att göra samtalet relevant och meningsfullt för så många deltagare som möjligt oavsett exempelvis kön, sexualitet och bakgrund. Till några av metoderna behöver bilder skrivas ut, vilket anges i instruktionerna. Bilder till övningarna finns att ladda ner på länkarna nedan. 

Prata sex och relationer

Baserat på tidigare material

Metodmaterialet Prata sex och relationer är en vidareutveckling av metoder från RFSU:s material Sexualundervisning på lättare svenska. Vi såg ett behov av övningar som kan skapa avslappnade och tillåtande samtal i mindre grupper där deltagandet är frivilligt och information om sexualitet ges genom samtal snarare än formell undervisning. Metoderna har i första hand tagits fram för att göra det lättare för personal på HVB-hem (hem för vård eller boende) att leda samtal om sex och relationer i grupper med ensamkommande barn och unga.

Metoder och övningar

Materialet består av sju metoder på olika teman. Övningarna är interaktiva och innehåller mycket bilder. Bilderna gör att materialet passar bra att använda i flerspråkiga grupper, på lättare svenska eller med tolk. Övningarnas teman behandlar sexualitet, relationer, ömsesidighet, könsorgan, vanliga frågor, säkrare sex, kondomanvändning, mens, graviditet och abort.

Bakom arbetet

Materialet är producerat av RFSU Göteborg med ekonomiskt stöd från statsanslaget ”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar”.

Mer material...

Kolla gärna in vår metodbok Sexualundervisning på lätttare svenska