Till sidans huvudinnehåll

Kliniska kurser och handledning

RFSU-kliniken sysslar inte bara med vård utan också med utbildning. Vi har flera kurser som innefattar såväl sexualrådgivning som sexualmedicin.

I över 20 år har RFSU, tillsammans med högskolor, anordnat utbildningar i klinisk sexologi för att möta det behov som finns hos yrkesverksamma. 

Just nu är anmälan öppen till följande kurser: 

Klinisk sexologi 15 hp, i samarbete med Malmö universitet Egna värderingar och attityder till sex och sexualitet

Handledning och konsultation

RFSU-kliniken erbjuder handledning och konsultation till andra verksamheter, såväl medicinska som psykoterapeutiska. Den handledning och konsultation RFSU-kliniken ger är riktad till rådgivare och psykoterapeuter som i sitt arbete möter sexuell problematik. Handledningen/konsultationen syftar till att utveckla kompetenser hos behandlaren.

Kurser och seminarier

Kliniken ger även metodkurser och seminarier som riktar sig till sex- och samlevnadsmottagningar, ungdomsmottagningar, psykiatriska mottagningar, familjerådgivningsbyråer, kriminalvården, invandrar- och handikapporganisationer samt högskolor och universitet.

Vill du ha mer information om våra utbildningar? 

Fyll gärna i formuläret nedan så får du uppdateringar om kurser och andra evenemang på RFSU och RFSU-kliniken.

Håll mig uppdaterad om kurser och evenemang på RFSU och RFSU-kliniken