Metodkurs: Unga, sexualitet och gränser

Ungas sexualitet påverkas av förväntningar på hur killar och tjejer bör vara. Det begränsar både killar och tjejer och icke-binära, fast på olika sätt. Tjejer och transpersoner blir mer utsatta för trakasserier, medan killar oftare överträder gränser. Våra kunskaper och föreställningar om unga och sexualitet påverkar också hur vi bemöter unga, såväl homo- och bisexuella som heterosexuella.

Kursen tar upp olika teman om tonåringar och sexualitet med
ett extra fokus på killar och maskulinitet. Exempel på teman
är gränser och ömsesidighet, ungas sexuella praktiker,
pornografi, kondomanvändning, och hur man bemöter och
undersöker killar.

Kursen ger såväl teori som praktik och många konkreta metoder och är i internatform och varvar föreläsningar med gruppdiskussioner.

Syfte med kursen: Att främja ömsesidighet och goda relationer liksom en positiv syn på sexualitet hos unga.
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete
kommer i kontakt med tonåringar, t ex skola, socialtjänst,
ungdomsmottagningar, behandlingshem, fritidsverksamhet och idrottsverksamhet.
Kursdatum: 21-23 november 2018.
Anmälan: Senast 4 oktober 2018 (görs i formuläret nedan).
Plats: Syninge kursgård, Norrtälje.
Kostnad: 3 100 kr. Kost och logi ingår.
Ta sig dit: Kursgården ligger en bit utanför Norrtälje. För den som inte tar sig till kursgården på egen hand med bil, åker vi chartrad buss från Cityterminalen i Stockholm till kursgården.
Kursledare: Pelle Ullholm, sexualupplysare, Åsa Enervik,
barnmorska, RFSU:s klinik, Suzann Larsdotter,
sexualupplysare, och Kerstin Isaxon, sexualupplysare.
För frågor: kontakta Pelle Ullholm, 08-692 07 39,
eller Hans Olsson, 08-692 07 19

Så här sa ett par deltagare efter kursen 2017

“Spritter av idéer i mitt huvud och det kommer att bli underbart inspirerande
att få arbeta vidare.”
“Mycket kunskap som gör att jag känner mig tryggare att prata om ämnet.”
“Varje minut av den här kursen har varit lärorik och inspirerande.”

Anmälan: Metodkurs Unga, sexualitet och gränser