Nyfiken: Utbildningar för yrkesverksamma och för nyanlända

För dig som möter asylsökande, nyanlända och papperslösa ungdomar

Utbildningarna inom projektet Nyfiken riktar sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter asylsökande, nyanlända och papperslösa ungdomar i sin yrkesroll, tex HVB-hemspersonal, behandlingsassistenter, lärare, elevhälsoperosonal, socialsekreterare, tolkar, gode män och volontärer i andra organisationer.

Många av de barn och unga som kommer till Sverige idag har kunskapsbehov kopplat till sexualitet, till exempel på grund av att man kan ha varit på flykt under en lång tid och därmed gått miste om undervisning, eller kommer från ett skolsystem med begränsad sexualundervisning.

RFSU:s utbildningar inom projektet Nyfiken ger kunskap och verktyg för att prata om sex och relationer på lättare svenska. Frågor om sexualitet och relationer är centrala i många tonåringars liv och det är viktigt att yrkesverksamma har grundläggande kunskap om och metoder och verktyg för att prata om sexualitet. Annars är risken stor att man inte vågar ta i frågan. Med en processinriktad utbildning vill RFSU säkerställa att sexualitet och relationer inkluderas i övrig verksamhet och inte blir isolerade frågor.

Utbildningen består av två heldagar och innehåller bland annat följande teman:

  • Grundläggande kunskap kring sexualitet
  • Normer
  • Sexuellt överförbara infektioner (STI:er) och säkrare sex
  • Ömsesidighet
  • Migration, ungdomstid och sexualitet
  • Lagar och rättigheter
  • Att prata sex på jobbet: privat – personligt – professionellt
  • Vanliga frågor från ungdomar och hur man kan svara på frågor

Att prata sex och relationer med unga nyanlända är roligt och behöver inte vara svårt!

Utbildningar inom projektet är kostnadsfria, men vi behöver ersättning för utlägg.

Undervisning för nyanlända

Undervisningen med grupper av asylsökande, nyanlända och papperslösa ungdomar i åldern 15–25 består av sexualundervisning och svenskinlärning parallellt. För undervisningspass på HVB-hem träffar RFSU varje grupp två gånger under två timmar. I språkintroduktionsklasser på gymnasiet träffar vi varje klass tre gånger under tre timmar.

Teman som diskuteras är bland annat kroppen och könsorganen, lust och njutning, sexuellt överförbara infektioner (STI:er), kondomer och säkrare sex, reproduktion, preventivmedel och abort, lagar och rättigheter samt kärlek och ömsesidighet.

Undervisningspassen inom projektet är kostnadsfria, men vi behöver ersättning för utlägg.

Intresseanmälan

Vi är intresserade av
Samtycke av RFSU:s integritetspolicy

Läs RFSU Stockholms integritetspolicy