Till sidans huvudinnehåll

Lista med RFSU-material

Här är ett urval av vårt material som du kan använda i undervisningen. Det mesta går att beställa genom RFSU:s materialbutik eller går att ladda ned som pdf-fil här på sidan. 

RFSU-material på andra språk

Alla har rätt till information om preventivmedel, könssjukdomar, abort, mens, slidkransen, graviditet, lust och njutning. 

Söker du material på andra språk än svenska?

RFSU har filmer på 13 olika språk med svensk undertext. Våra upplysningsfilmer på olika språk

Letar du efter material på engelska?

En del av våra publikationer finns översatta på engelska. Våra material på engelska

RFSU:s materialbutik

Här kan du beställa tryckt material och ladda ner pdf-filer. RFSUs materialbutik

Vet du vilket material du söker efter? Klicka på bokstäverna nedan för att komma direkt till den titel du söker.

A  B C D E F G H I J K L M  N  O  P Q R S T U  V W X Y Z Å  Ä Ö

Metod och handledning

A

Antirasistisk hivprevention

Tre aktörers kunskaper, erfarenheter och lärdomar om arbete med antirasistiskt hivprevention. Materialet tar upp sådant om perspektivskiften, språkbruk, rekrytering och vikten av att ta ansvar. Antirasistisk hivprevention (pdf)

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan

Metodmaterial för att jobba pratiskt med sexuella trakasserier i klassrumet. Passar alla årskuser. Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan (pdf)

B

Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden

Den här skriften är ett stöd till pedagoger och andra som vill prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Passar för förskolelärare och pedagoger på låg – och mellanstadiet. Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden (pdf)

Berör sexualitet i socialt arbete

Grundläggande kunskaper med syfte att inspirera att ta upp sexualitet i enskilda samtal, grupparbeten och vardagliga situationer med klienter i socialt arbete. Berör sexualitet i socialt arbete (pdf)


D

Den onaturliga naturen

Kunskapsmaterialet innehåller ett 20-tal artiklar av olika forskare, lärare och skribenter om kön och sexualitet, hiv och naturvetenskapens didaktik. Den onaturliga naturen (pdf)

F

Fråga vidare

Materialet kan hjälpa dig och din organisation att utveckla en verksamhet utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Materialet vänder sig i första hand till organisationer som arbetar med SRHR-frågor inklusive hivprevention, men kan även användas inom andra områden. Fråga vidare (pdf)

Frågor och svar om öppna relationer

Den här texten är en sammanskrivning av tankar från många olika personer, med erfarenheter från olika sätt att ha öppna relationer. Frågor och svar om öppna relationer (pdf)

H

Hands On

En handbok för sexuell hälsa för personal som möter unga migranter. Hands On (pdf)

Hiv i skolan - några lektionsförslag

Här är ett konkret lektionsunderlag att använda i undervisningen. Passar för årskurs 7-9 och gymnasiet. Hiv i skolan - några lektionsförslag (pdf)

Hiv i undervisningen - några förslag

Några förslag på hur du kan lägga upp undervisningen om hiv. Går att anpassa efter årskurs. Hiv i undervisningen - några förslag (pdf)

Hiv på en halvtimme

En PowerPoint-föreläsning som ger grundläggande kunskap om hiv. Tanken är att det ska vara kort och därför möjligt för skolor att lägga in det i schemat. Hiv på en halvtimme (pdf)

Hiv, sex och lust - på lättare svenska

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning. Broschyren vänder sig bland annat till personer som har behov av lättläst information. Hiv, sex och lust - på lättare svenska (pdf)

Hur funkar det?

Om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och ungas frågor nu och förr. Tar upp den historiska delen samt vad kursplanerna säger för grundskolan och gymnasieskolan. Bra för dig som vill ha en heltäckande bild av ämnet. Hur funkar det? (pdf)

J

Jag visste när jag var tio

En handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan. Jag visste när jag var tio (pdf)

K

Kan vi prata sex idag?

En skrift för att profesionalisera samtal om sex och sexualitet för personal inom LSS. Kan vi prata sex idag? (pdf)

Kondomboken 2.0

En lärarhandledning med elevmaterial som ger förslag på hur man kan undervisa om kondomer och kondomanvändning på grundskolan och gymnasiet. Kondomboken 2.0 (pdf)

Kondompraktika

10 fakta om penis som har betydelse när man ska använda kondom. Innehåller även information om glidmedel. Kondomboken 2.0 (pdf)

Kådiskollen (2016)

Kådiskollen är en återkommande undersökning av RFSU, och som är den största undersökningen som görs av attityder och beteenden inom området sex och kondomanvändning i Norden. Kådiskollen 2016 (pdf)

M

Metoder i sexualundervisningen

Ett metodmaterial och en handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar med sexualundervisning, oavsett nivå. Metoder i sexualundervisningen (pdf)

Män utsatta för sexuella övergrepp

Rapport om RFSU-klinikens erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt vård på RFSU-kliniken. Män utsatta för sexuella övergrepp (pdf)

N

När ska vi snacka sex och relationer

Metodmaterial för att möjliggöra samtal om kropp, pubertet, sex, ömsesidighet och relationer utifrån ett lustfyllt och normkritiskt perspektiv. Riktar sig till ledare och unga inom fritidsverksamheter eller andra arenor där unga möts. När ska vi snacka sex och relationer (pdf)

O

Okej? (Film på teckenspråk)

Filmserie om sex, relationer, ömsesidighet, normer med mera på teckenspråk. Alla filmerna är textade, så de går att visa även i icke-teckenspråkiga grupper. Målgruppen är högstadiet och gymnasiet, men i lärarmaterialet, som finns att ladda ner som pdf:er finns också förslag på hur filmerna kan användas i grupper på mellanstadiet. Mer information om Okej?

Omskärelse av pojkar och män

Fakta om omskärelse av pojkar och män. Omskärelse av pojkar och män (pdf)

Onanipraktika

En skrift om njutning och konsten att ha sex med sig själv. Onanipraktika (pdf)

P

Prata sex och relationer

Metodhäfte för att unga nyanlända. Materialet är en vidareutveckling av bilder och metoder från Sexualundervisning på lättare svenska. Prata sex och relationer (pdf)

S

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet

Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasiet. Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet (pdf)

Samtala om pornografi i skolan

Handledning i hur man kan samtala med eleverna om porr. Innehåller även bakgrundstexter. Passar för högstadiet och gymnasiet. Samtala om pornografi i skolan (pdf)

Sex – på ditt sätt

En bok om sex och relationer som riktar sig till den på högstadiet och gymnasiet som har sex med sig själv eller med andra, eller inte vill ha sex alls. Riktar sig även till den som vill ha sex med andra men som inte haft det än. Sex – på ditt sätt (pdf)

Sex i skolan

Konkreta tips på hur skolor kan organisera sexualundervisningen, allt från hur man kan arbeta utifrån de olika ämnesplanerna till hur man kan organisera det praktiskt på skolan. Riktar sig till rektorer, lärare och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet. Sex i skolan (pdf)

Sex på kartan

Film med lärarhandledning om kropp, sexualitet, ömsesidighet och säkrare sex. Passar främst för högstadiet men kan även användas på gymnasiet. Mer om Sex på kartan

Syntolkad version av Sex på kartan på URplay.se

Sex på tre minuter 

Filmmaterial för den som är nyfiken på, och vill lära sig mer om, kropp och sex. Sex på tre minuter på Youtube 

Sexualundervisning på lättare svenska

Metodbok och lektionsunderlag med övningar, tips och vägledning för sexualundervisning på lättare svenska. Passar för högstadiet, gymnasiet och SFI. Sexualundervisning på lättare svenska

Skapa bra-känsla

Metodmaterial för att underlätta för högstadielärare att hålla i ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg. Mer information om Skapa bra-känsla

Snabbis – ett spel om sex och relationer

Ett ordspel som går ut på att beskriva och förklara ord om kroppen, relationer och sex. Passar på fritidsgårdar, i skolan eller andra arenor där ungdomar möts. Snabbis - ett spel om sex och relationer i RFSU:s materialbutik

Snippor och snoppar

Bok om kroppar, kön, familjer, kärlek och hur ett barn blir till. Passar för förskolan. Snippor och snoppar (pdf)

T

Två streck = gravid. En serienovell om abort

Serienovellen Två streck = gravid riktar sig till unga som vill veta mer om abort, hur det går till och hur det kan kännas. I RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer finns tre metoder om abort kopplade till novellen.

U

UPOS - filmmaterial och brochyrer

UPOS (upplysning på olika språk) är RFSU:s satsning på att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. Vi har gjort sju filmer på teman som mens, slidkransen, graviditet, sex och njutning med mera. Filmerna finns med tal på åtta språk och svenska undertexter. Man behöver alltså inte kunna läsa för att ta till sig informationen. Mer information om UPOS

V

Vill du?

En filmserie med tillhörande lärarhandledningsmaterial om ömsesidighet, samtycke, kommunikation och sexuella gränser. Passar från årskurs 6 till gymnasiet och för alla typer av grupper med ungdomar (några filmer finns även med engelsk text). Mer information om filmerna Vill du?

Viktigast av allt

Boken till tonåringen: om vänskap och respekt, jämställdhet och förälskelse. Viktigast av allt handlar om att bli bättre på att förstå sina egna känslor och andras gränser, men också om att bli vuxen och hur könsorganet faktiskt fungerar. Mer information om Viktigast av allt

Världens viktigaste bok

Om kroppen känslor och sex för barn i mellanstadiet. Mer information om Världens viktigaste bok

Fakta, rapporter och undersökningar

A B C D E F G H I J K L M N O  P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

F

Fittfakta

En skrift om kön som lägger fokus på både de reproduktiva och sexuella funktionerna. Fittfakta (pdf)

K

Kondompraktika

10 fakta om penis som har betydelse när man ska använda kondom. Innehåller även information om glidmedel. Kondompraktika (pdf)

Kukkunskap - en skrift om mannens kön

En skrift om kön som lägger fokus på både de reproduktiva och sexuella funktionerna. Kukkunskap - en skrift om mannens kön (pdf)

Kådiskollen

En återkommande undersökning av RFSU, och som är den största undersökningen som görs av attityder och beteenden inom området sex och kondomanvändning i Norden. Kådiskollen 2016 (pdf)

M 

Män utsatta för sexuella övergrepp

Rapport om RFSU-klinikens erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt vård på RFSU-kliniken. Män utsatta för sexuella övergrepp (pdf)

O

Om abort

Fakta och historia kring abort och aborträtten. Om abort (pdf)

Omskärelse av pojkar och män

Fakta om omskärelse av penis. Omskärelse av pojkar och män (pdf)

Onanipraktika

En skrift om njutning och konsten att ha sex med sig själv. Onanipraktika (pdf)

P

Poly - så funkar det

Fakta om polyrelationer och om hur det kan vara att leva som polyamorös. Poly - så funkar det (pdf)

Praktika för analsex

Fakta och råd för den som undrar hur man gör om man vill ha analsex. Praktika för analsex (pdf)

Praktika för klitorissex

Fakta om klitoris och en guide till olika former av sex där klitoris står i fokus. Praktika för klitorissex (pdf)

S

Sex och trans

Fakta och tips kring kropp och sex. Riktar sig främst till transpersoner och personer som har sex med transpersoner.  Sex och trans (pdf)

Slidkransen

Fakta om slidkransen, och frågor och svar kring mödom och oskuld. Slidkransen (pdf)

Sverigebarometern

En återkommande undersökning av RFSU där tillgången till vård och behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa för unga runt om i landet jämförs mellan landstingen. Mer information om Sverigebarometern

Säkrare sex - med och utan kondom

Om olika sätt att ha säkrare sex för att undvika könssjukdomar och graviditet, både med och utan kondom. Säkrare sex - med och utan kondom (pdf)