Lista med RFSU-material

Här är ett urval av vårt material som kan vara användbart att använda i undervisningen. Det mesta går att beställa genom vår materialbutik eller att ladda ned som pdf-fil här på sidan.

På andra språk

För fler material på andra språk än svenska, besök sidan Språkanpassad upplysning och material eller besök vår materialbutik.

För material på engelska, klicka här.

Vet du vilket material du söker efter? Klicka på bokstäverna nedan för att genväga i listan.

A  B C D E F G H I J K L M  N  O  P Q R S T U  V W X Y Z Å  Ä Ö

Metod och handledning

A

Antirasistisk hivprevention
Tre aktörers kunskaper, erfarenheter och lärdomar om arbete med antirasistiskt hivprevention. Materialet tar upp sådant om perspektivskiften, språkbruk, rekrytering och vikten av att ta ansvar. 

 

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan
Metodmaterial för att jobba pratiskt med sexuella trakasserier i klassrumet. Passar alla årskuser. /  Via materialbutiken

B

Barns sexualitet - en vägledning kring barns beteenden.pdf
Den här skriften är ett stöd till pedagoger och andra som vill prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Passar för förskolelärare och pedagoger på låg – och mellanstadiet. /Via materialbutiken

Berör sexualitet i socialt arbete
Grundläggande kunskaper med syfte att inspirera att ta upp sexualitet i enskilda samtal, grupparbeten och vardagliga situationer med klienter i socialt arbete. / Via materialbutiken


D

Den onaturliga naturen
Kunskapsmaterialet innehåller ett 20-tal artiklar av olika forskare, lärare och skribenter om kön och sexualitet, hiv och naturvetenskapens didaktik. / Via materialbutiken

F

Fråga vidare
Materialet kan hjälpa dig och din organisation att utveckla en verksamhet utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Materialet vänder sig i första hand till organisationer som arbetar med SRHR-frågor inklusive hivprevention, men kan även användas inom andra områden.

Frågor och svar om öppna relationer
Den här texten är en sammanskrivning av tankar från många olika personer, med erfarenheter från olika sätt att ha öppna relationer.  

H

Hands On
En handbok för sexuell hälsa för personal som möter unga migranter.

Hiv i skolan - några lektionsförslag
Här är ett konkret lektionsunderlag att använda i undervisningen. Passar för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Hiv i undervisningen - några förslag
Några förslag på hur du kan lägga upp undervisningen om hiv. Går att anpassa efter årskurs.

Hiv på en halvtimme
En PowerPoint föreläsning som ger grundläggande kunskap om hiv. Tanken är att det ska vara kort och därför möjligt för skolor att lägga in det i schemat. PDF eller powerpoint.

Hiv sex och lust - på lättare svenska
En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning. Broschyren vänder sig bland annat till personer som har behov av lättläst information.

Hur funkar det?
Om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och ungas frågor nu och förr. Tar upp den historiska delen samt vad kursplanerna säger för grundskolan och gymnasieskolan. Bra för dig som vill ha en heltäckande bild av ämnet.

J

Jag visste när jag var tio
En handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan.

K

Kan vi prata sex idag?
En skrift för att profesionalisera samtal om sex och sexualitet för personal inom LSS 

Kondomboken 2.0
En lärarhandledning med elevmaterial som ger förslag på hur man kan undervisa om kondomer och kondomanvändning på grundskolan och gymnasiet.

Kondompraktika
10 fakta om penis som har betydelse när man ska använda kondom. Innehåller även information om glidmedel.

Kådiskollen (2016)
En återkommande undersökning av RFSU, och som är den största undersökningen som görs av attityder och beteenden inom området sex och kondomanvändning i Norden.

M

Metoder i sexualundervisningen
Ett metodmaterial och en handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar med sexualundervisning, oavsett nivå.

Män utsatta för sexuella övergrepp
Rapport om RFSU-klinikens erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt vård på RFSU-kliniken.

N

När ska vi snacka sex och relationer
Metodmaterial för att möjliggöra samtal om kropp, pubertet, sex, ömsesidighet och relationer utifrån ett lustfyllt och normkritiskt perspektiv. Riktar sig till ledare och unga inom fritidsverksamheter eller andra arenor där unga möts.

O

Okej? (Film på teckenspråk)
Filmserie om sex, relationer, ömsesidighet, normer med mera på teckenspråk. Alla filmerna är textade, så de går att visa även i icke-teckenspråkiga grupper. Målgruppen är högstadiet och gymnasiet, men i lärarmaterialet, som finns att ladda ner som pdf:er finns också förslag på hur filmerna kan användas i grupper på mellanstadiet.

Omskärelse av pojkar och män
Fakta om omskärelse av pojkar och män.

Onanipraktika
En skrift om njutning och konsten att ha sex med sig själv. 

P

Prata sex och relationer
Metodhäfte för att unga nyanlända. Materialet är en vidareutveckling av bilder och metoder från Sexualundervisning på lättare svenska

S

Samhällskroppen - om samhälle, kön och sexualitet
Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasiet.

Samtala om pornografi i skolan
Handledning i hur man kan samtala med eleverna om porr. Innehåller även bakgrundstexter. Passar för högstadiet och gymnasiet.

Sex - på ditt sätt
En bok om sex och relationer som riktar sig till den på högstadiet och gymnasiet som har sex med sig själv eller med andra, eller inte vill ha sex alls. Riktar sig även till den som vill ha sex med andra men som inte haft det än.

Sex i skolan
Konkreta tips på hur skolor kan organisera sexualundervisningen. Allt från hur man kan arbeta utifrån de olika ämnesplanerna till hur man kan organisera det praktiskt på skolan. Riktar sig till rektorer, lärare och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet.

Sex på kartan
Film med lärarhandledning om kropp, sexualitet, ömsesidighet och säkrare sex. Passar främst för högstadiet men kan även användas på gymnasiet. 
För syntolkad version / Via materialbutiken

Sex på tre minuter (filmmaterial)
För den som är nyfiken på, och vill lära sig mer om, kropp och sex.  

Sexualundervisning på lättare svenska
Metodbok och lektionsunderlag med övningar, tips och vägledning för sexualundervisning på lättare svenska. Passar för högstadiet, gymnasiet och SFI.

Skapa bra-känsla
Metodmaterial för att underlätta för högstadielärare att hålla i ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg.

Snabbis - ett spel om sex och relationer
Ett ordspel som går ut på att beskriva och förklara ord om kroppen, relationer och sex. Passar på fritidsgårdar, i skolan eller andra arenor där ungdomar möts.

Snabbis - kortleken
En enklare variant på spelet ”Snabbis” med bara själva kortleken. Passar bra om du träffar många olika grupper, eller om du bara vill ha ett roligt spel med på resan.

Snippor och snoppar
Bok om kroppar, kön, familjer, kärlek och hur ett barn blir till. Passar för förskolan. / Via materialbutiken

U

UPOS (filmmaterial och brochyrer)
UPOS (upplysning på olika språk) är RFSU:s satsning på att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. Vi har gjort sju filmer med teman så som mens, slidkransen, graviditet, sex och njutning med mera. Filmerna finns med tal på åtta språk (och svenska undertexter). Man behöver alltså inte kunna läsa för att ta till sig informationen.

V

Vill du? (Film)
En filmserie med tillhörande lärarhandledningsmaterial om ömsesidighet, samtycke, kommunikation och sexuella gränser. Passar i årskurs 6-gymnasiet och för alla typer av grupper med ungdomar (några filmer finns även med engelsk text). 

Viktigast av allt
Boken till tonåringen: om vänskap och respekt, jämställdhet och förälskelse. Viktigast av allt handlar om att bli bättre på att förstå sina egna känslor och andras gränser, men också om att bli vuxen och hur könsorganet faktiskt fungerar.

Världens viktigaste bok
Om kroppen känslor och sex för barn i mellanstadiet. 

 

Fakta, rapporter och undersökningar

A B C D E F G H I J K L M N O  P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

F

Fittfakta
En skrift om kön som lägger fokus på både de reproduktiva och sexuella funktionerna.

K

Kondompraktika
10 fakta om penis som har betydelse när man ska använda kondom. Innehåller även information om glidmedel.

Kukkunskap - en skrift om mannens kön
En skrift om kön som lägger fokus på både de reproduktiva och sexuella funktionerna.

Kådiskollen
En återkommande undersökning av RFSU, och som är den största undersökningen som görs av attityder och beteenden inom området sex och kondomanvändning i Norden.

M 

Män utsatta för sexuella övergrepp
Rapport om RFSU-klinikens erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt vård på RFSU-kliniken.

O

Om abort
Fakta och historia kring abort och aborträtten.

Omskärelse av pojkar och män
Fakta om omskärelse av penis

Onanipraktika
En skrift om njutning och konsten att ha sex med sig själv.

P

Poly - så funkar det
Fakta om polyrelationer och om hur det kan vara att leva som polyamorös.

Praktika för analsex
Fakta och råd för den som undrar hur man gör om man vill ha analsex.

Praktika för klitorissex
Fakta om klitoris och en guide till olika former av sex där klitoris står i fokus.

S

Sex och trans
Fakta och tips kring kropp och sex. Riktar sig främst till transpersoner och personer som har sex med transpersoner.

Slidkransen
Fakta om slidkransen, och frågor och svar kring mödom och oskuld.

Sverigebarometern
En återkommande undersökning av RFSU där tillgången till vård och behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa för unga runt om i landet jämförs mellan landstingen.

Säkrare sex - med och utan kondom
Om olika sätt att ha säkrare sex för att undvika könssjukdomar och graviditet, både med och utan kondom.