Program för konferensen Sexuell hälsa och migration

RFSU bjuder för första gången in till en heldagskonferens för dig som i ditt yrke möter personer som har migrerat till Sverige. Här är programmet för dagen!

08.30
Registreringen öppnar
Kaffe med smörgås serveras

09.30 - 09.45
Välkomna
Dona Hariri, moderator

09.45 - 10.00
Vad är sexualitet och sexuell hälsa?

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU

10.00 - 10.35
Faktorer som påverkar - migration och rasism

Panelsamtal
Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola
Yahia Saleh, RFSU Malmö
Tanya Charif, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

10.35 - 11.00
Kaffe serveras

11.00 - 11.40
Hedersnormer - uttryck och förebyggande insatser
Panelsamtal med
Nora Adin Fares, journalist
Azam Qarai, Linnamottagningen
Salar Shalmashi, RFSU-kliniken

11.40 - 12.00
Anförande av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

12.00 - 13.00
Lunch serveras

13.00 - 14.00
Parallella seminarier 1
Välj mellan Sexualupplysning för unga – förhållningssätt och metoder (60 minuter)
eller 
Att möta vuxna i frågor om sexualitet och hälsa (30 minuter) 
samt 
Könsstympning/vulvaomskärelse (30 minuter)

Eftermiddagsfika serveras kl 14.00-14.30.

14.30-15.00 
Parallella seminarier 2 
Välj mellan Sex mot ersättning – att se och stötta 
eller 
Prata sexualitet i vårdmötet 

15.10-15.30 
Parallella seminarier 3
Välj mellan Främja ömsesidighet och motverka sexuellt våld
eller 
Integrera sexualitet i det vardagliga arbetet – goda exempel

15.30-16.00
Sammanfattning av dagen och avslutning.

Medverkande på konferensen Sexuell hälsa och migration

Dona Hariri, jurist, programledare och moderator

Hon tillgängliggör juridik genom folkbildning och använder juridiken som ett verktyg för inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Hon har uppmärksammats med utmärkelser som Årets Jurist, Sveriges 100 mäktigaste kvinnor, Mångfaldsbragden och har varit konferencier på MR-dagarna.

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU

Hans har i många år arbetat för sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter. Är sedan 2017 förbundsordförande för RFSU. 

Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola

Docent i socialt arbete och lektor vid Mälardalen högskola. Hans forskning handlar om etnicitet, genus, nyanlända ungdomar, maskulinitet och jämställdhet.

Anette Grander, RFSU

Socionom, beteendevetare och projektledare för Handson. Arbetar med sexuell hälsa och migration inom RFSU Malmö.

Yahia Saleh, RFSU Malmö

Sexualupplysare och projektmedarbetare för RFSU-projektet Nyfiken. Jobbar med sexualundervisning, sexuell hälsa, migration och antirasism inom RFSU Malmö.

Salar Shalmashi, RFSU-kliniken

Salar är socionom och leg. psykoterapeut samt auktoriserad klinisk sexolog. Sedan 2001 har han arbetat med sexualitet och relationer i samtalsrummet och som upplysare. Migration och sexualitet har länge varit Salars hjärtefråga.

Suzann Larsdotter, RFSU

Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och socionom, arbetar som sakkunnig på RFSUs förbundskansli. Hon har lång erfarenhet från området sex mot ersättning i olika sammanhang. Hon var projektledare för Osynliga Synliga Aktörer - hbt personers som har får eller ger sex mot ersättning och skrivit texter på området

Azam Qarai, Linnamottagningen

Azam Qarai, socionom och samtalsterapeut. Azam Qarai är verksamhetschef för Linnamottagningen - Kvinnors Nätverks stödverksamhet för barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck - och har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck sedan 1994.

Åsa Enervik, RFSU

Åsa Enervik är barnmorska och diplomerad sexualupplysare, med lång erfarenhet av att föreläsa om att inkludera sexualitetsfrågor i vårdmötet.

Nora Adin Fares, journalist

Nora är journalist och har arbetat som föreläsare om hedersproblematik sedan 2014. 

Mossé Akbari, styrelseledamot för Ensamkommandes Förbund Malmö

Mossé är asylrättsaktivist med särskilt fokus på hbtq-personers rättigheter och att stötta ensamkommande ungdomar som ahr erfarenhet av sex mot ersättning. Mossé har en bred kunskap och unik insikt över den utsatthet många ensamkommande ungdomar idag lever i. 

Kerstin Isaxon, RFSU

Kerstin Isaxon är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU och har ett särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa för personer med migrationserfarenhet.

Cecilia Berger, Amelmottagningen

Cecilia arbetar som biträdande överläkare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Hon är också en av de doktorer som träffar flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning på vår Amelmottagning som är en unik mottagning med specialistkompetens i ämnet.

Jamila Said Musse, Idil

Jamila är välbekant och professionellt erkänd bland både svenska och internationella kollegor. Hon har aktivt arbetat med frågan om kvinnlig könsstympning med flertalet organisationer i Europa i över 20 år.

Sonja Ghaderi, RFSU

Sonja är projektledare för Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända och har stor erfarenhet av att både träffa nyanlända ungdomar och utbilda personal i frågor om sexualitet och relationer. 

Paulina Sandin, RFSU Göteborg

Paulina är projektmedarbetare i Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända och har träffat hundratals nyanlända ungdomar och utbildat personal i samtal om sexualitet och relationer framför allt i södra och västra Sverige.

Tove From, RFSU Umeå

Tove är projektmedarbetare i Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända och har utbildat yrkesverksamma från Kalix till Karlstad och har träffat många unga nyanlända för samtal om sexualitet och relationer.

Matilda Brinck-Larsen, Agape

Matilda är socionom och grundare av frivilligorganisationen Agape, som har sin bas i Göteborg och arbetar för unga ensamkommandes rättigheter och villkor.

Tillbaka till Konferensen Sexuell hälsa och migration