Program för konferensen Sexuell hälsa och migration

RFSU bjuder för första gången in till en heldagskonferens för dig som i ditt yrke möter personer som har migrerat till Sverige. Här är programmet för dagen!

08.30
Registreringen öppnar
Kaffe med smörgås serveras

09.30 - 10.30
Välkomna
Hans Linde, förbundsordförande för RFSU
Dona Hariri, moderator

Vad är sexualitet och sexuell hälsa?
RFSU

Faktorer som påverkar - migration och rasism
Panelsamtal
Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola
Yahia Saleh, RFSU
Fler namn tillkommer

10.45-11.15
Kaffe serveras

11.15 - 12.00
Hedersnormer - uttryck och förebyggande insatser
Panelsamtal med
Nora Adin Fares, journalist
Azam Qarai, Linnamottagningen
Salar Shalmashi, RFSU

12.00 - 13.00
Lunch serveras

13.00 - 14.00
Parallella seminarier 1
Välj mellan Sexualupplysning för unga – förhållningssätt och metoder (60 minuter) eller Att möta vuxna i frågor om sexualitet och hälsa (30 minuter) samt Könsstympning/vulvaomskärelse (30 minuter)

Eftermiddagsfika serveras kl 14.00-14.30.

14.30-15.00 
Parallella seminarier 2 
Välj mellan Sex mot ersättning – att se och stötta eller Prata sexualitet i vårdmötet 

15.10-15.30 
Parallella seminarier 3
Välj mellan Främja ömsesidighet och motverka sexuellt våld
eller Integrera sexualitet i det vardagliga arbetet – goda exempel

15.30-16.00
Sammanfattning av dagen och avslutning.

Så anmäler du dig

Anmäl dig till konferensen Sexuell hälsa och migration

Avbokningsregler

Vid avbokning fram till och med den 10 september debiteras en avbokningsavgift om 250 kronor. Efter detta datum debiteras avbokningsavgift motsvarande deltagaravgiften. Det är möjligt att överlåta bokad plats till annan deltagare. Eventuella avanmälningar samt namnändringar ska meddelas skriftligt till rfsu@meetagain.se.

Medverkande på konferensen Sexuell hälsa och migration

Dona Hariri, jurist, programledare och moderator

Hon tillgängliggör juridik genom folkbildning och använder juridiken som ett verktyg för inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Hon har uppmärksammats med utmärkelser som Årets Jurist, Sveriges 100 mäktigaste kvinnor, Mångfaldsbragden och har varit konferencier på MR-dagarna.

Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola

Docent i socialt arbete och lektor vid Mälardalen högskola. Hans forskning handlar om etnicitet, genus, nyanlända ungdomar, maskulinitet och jämställdhet.

Anette Grander, RFSU

Socionom, beteendevetare och projektledare för Handson. Arbetar med sexuell hälsa och migration inom RFSU Malmö.

Yahia Saleh, RFSU

Sexualupplysare och projektmedarbetare för RFSU-projektet Nyfiken. Jobbar med sexualundervisning, sexuell hälsa, migration och antirasism inom RFSU Malmö.

Salar Shalmashi, RFSU

Salar är socionom och leg. psykoterapeut samt auktoriserad klinisk sexolog. Sedan 2001 har han arbetat med sexualitet och relationer i samtalsrummet och som upplysare. Migration och sexualitet har länge varit Salars hjärtefråga.

Suzann Larsdotter, RFSU

Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och socionom, arbetar som sakkunnig på RFSUs förbundskansli. Hon har lång erfarenhet från området sex mot ersättning i olika sammanhang. Hon var projektledare för Osynliga Synliga Aktörer - hbt personers som har får eller ger sex mot ersättning och skrivit texter på området

Azam Qarai, Linnamottagningen

Azam Qarai, socionom och samtalsterapeut. Azam Qarai är verksamhetschef för Linnamottagningen - Kvinnors Nätverks stödverksamhet för barn och unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck - och har arbetat med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck sedan 1994.

Nora Adin Fares, journalist

Hans Linde, förbundsordförande för RFSU

Tillbaka till Konferensen Sexuell hälsa och migration