Sex i rörelse

I juli 2016 kickade RFSU Stockholms projekt Sex i rörelse igång. Projektet är treårigt och finansierat av Arvsfonden. I nära samarbete med målgruppen ökar projektet kunskapen och den sexuella hälsan hos unga personer, i åldrarna 15-32 år, med normbrytande rörelsevariationer.

Projektet
Projektets egen hemsida hittar du här:www.sexirorelse.se

I projektet för vi samtal om rätten till sin egen sexualitet och om vilka möjligheter kroppen erbjuder för njutning och riktar oss i utbildningskoncept och metodmaterial såväl direkt till målgruppen som till dig som kommer i kontakt med dem antingen genom arbete eller i privatlivet.

Samarbete med Unga Rörelsehindrade
Projektet drivs i nära samarbete med Förbundet Unga Rörelsehindrade och i huvudsak dess stockholmsregion. Utöver det finns ett nätverk av personer och organisationer med kunskap och kompetens inom frågor i skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet. Sex i rörelse har utifrån detta bildat en arbetsgrupp på sex personer där samtliga är från målgruppen samt en referensgrupp om cirka 30 stycken yrkesverksamma, forskare och aktivister.

Vi arbetar också med en digital plattform som lanseras någon gång under projektets sista år. Där samlar vi de material som projektet gett upphov till och genom den vill vi ge möjlighet för den som vill fördjupa sin kunskap om och förståelse för hur sexualitet, lust och njutning samspelar med kropp och funktion.

 

Kontakta Sex i rörelse

Information och kontakt
Vill du få mer information om Sex i rörelse eller engagera dig i projektet? Välkommen att kontakta projektledarna Hanna Öfors på hanna.ofors@rfsu.se  eller tel/sms 0763 10 41 18 och Tobias Holmberg på tobias.holmberg@rfsu.se eller tel/sms 0763 07 41 05.

Hemsida
http://sexirorelse.se

Facebook
facebook.com/sexirorelse