Sex i rörelse

I juli 2016 kickade RFSU Stockholms projekt Sex i rörelse igång. Projektet är treårigt och finansierat av Arvsfonden. I nära samarbete med målgruppen ökar projektet kunskapen och den sexuella hälsan hos unga personer, i åldrarna 15-32 år, med normbrytande rörelsevariationer.

Projektet
I projektet för vi samtal om rätten till sin egen sexualitet och om vilka möjligheter kroppen erbjuder för njutning och riktar oss i utbildningskoncept och metodmaterial såväl direkt till målgruppen som till dig som kommer i kontakt med dem antingen genom arbete eller i privatlivet.

Samarbete med Unga Rörelsehindrade
Projektet drivs i nära samarbete med Förbundet Unga Rörelsehindrade och i huvudsak dess stockholmsregion. Utöver det finns ett nätverk av personer och organisationer med kunskap och kompetens inom frågor i skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet. Sex i rörelse har utifrån detta bildat en arbetsgrupp på sex personer där samtliga är från målgruppen samt en referensgrupp om cirka 30 stycken yrkesverksamma, forskare och aktivister.

Vi arbetar också med en digital plattform som lanseras någon gång under projektets sista år. Där samlar vi de material som projektet gett upphov till och genom den vill vi ge möjlighet för den som vill fördjupa sin kunskap om och förståelse för hur sexualitet, lust och njutning samspelar med kropp och funktion.

Konferens den 29 maj 2018
Den 29 maj arrangerar projektet konferensen Sex i rörelse - om sexuell hälsa, normer och funktion i Stockholm. Medverkar gör bland andra Christine Bylund, Jack Lukkerz, Frida Ingha, Stefan Balogh, Sahar Mosleh, Tobias Holmberg och Suzanne Larsdotter. Hitta konferensen, program och information om hur du anmäler dig här. För frågor om tillgänglighet, tolk eller övriga frågor/behov under konferensen/avanmälan etc. kontakta gärna: Isabel Lind på isabel.lind@rfsu.se eller 070-298 35 24.

Kontakta Sex i rörelse

Information och kontakt
Vill du få mer information om Sex i rörelse eller engagera dig i projektet? Välkommen att nkontakta projektledare Hanna Öfors på hanna.ofors@rfsu.se  eller tel/sms 0763 10 41 18.

Hemsida
http://sexirorelse.se

Facebook
facebook.com/sexirorelse