RFSU i Almedalen 2018: Förlossningsvalet!

Att föda barn i Sverige ska vara förknippat med glädje, trygghet och förväntan. Ingen ska känna oro inför sin förlossning över den vård som ges. RFSU vill se en förlossningsvård som vi kan lita på, i hela landet. Politiska prioriteringar behöver göras för att säkerställa bra och säker vård under graviditet, förlossningsvård och eftervård.

Läs vårt valmanifest - förlossningsvalet 2018 med bland annat valkrav här.

I Almedalen kommer vi i år att prata om förlossningsvård under följande seminarier:

Hur förbättrar vi förlossningsvården? (lunchseminarium)

Att föda barn i Sverige ska vara förknippat med glädje, trygghet och förväntan. Ingen ska känna oro inför sin förlossning över den vård som ges. Men i dag bär en stor grupp gravida på oro över huruvida de får föda på det önskade sjukhuset, över att hinna dit i tid och inte minst kring den eftervård som kan behövas. En oro som tyvärr är befogad.

Deltagare:
Anna-Lena Hogerud
, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna, Region Skåne
Andreas Svahn, ordförande regionstyrelsen, Socialdemokraterna, Region Örebro
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, Kristdemokraterna, Stockholms läns landsting
Ewa-May Karlsson, gruppledare landstinget, Centerpartiet, Västerbottens läns landsting
Mia Ahlberg, ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Moderator:
Johanna Palmström
, journalist

När: 4/7 kl 12-13 Var: Joda Kök & Bar, Skeppsbron 24, Visby 
Visa på karta

Hur står det till med förlossningsvården? (mingel)

Hur kan förlossningsvården förbättras? En trygg och säker vård under graviditet, födande och eftervård är inte en självklarhet i Sverige i dag.

Deltagare: Annika Strandhäll, socialminister, Socialdemokraterna
Moderator: Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Mingelmat serveras klockan 16.15 och utfrågningen av socialministern börjar klockan 16.45

När: 4/7 kl 16-18 Var: Joda Kök & Bar, Skeppsbron 24 Visby 
Visa på karta

Andra seminarier RFSU arrangerar och deltar i 2018

Förutom att belysa hur förlossningsvården ser ut så kommer vi även som tidigare år att grilla riksdagspartierna kring SRHR-frågor och prata om hur högerextremism och nationalism är ett hot mot våra reproduktiva och sexuella rättigheter. Flera av RFSU:s representanter kommer även att delta i flera andra seminarier med bland andra Kvinna till Kvinna och RFSL.

Högerextremism och nationalism - hur påverkar det dina reproduktiva och sexuella rättigheter?

Kvinnors rättigheter, abort, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Deltagare:
Ann-Cathrine Jungar, docent, Södertörns högskola
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till kvinna
Lisa Bjurwald, journalist och författare
Gunilla Hallonsten, utvecklingschef, Svenska kyrkan
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Moderator: Johanna Palmström, journalist

När: 4/7 kl 13.30-14.30 Var: Joda Kök & Bar, Skeppsbron 24, Visby 
Visa på karta

Vad tycker riksdagspartierna i SRHR-frågor?

Vad tycker egentligen partierna i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter? Vad har de för lösningar på förlossningskrisen, hur säkerställer vi god abortvård, vad är en bra och allsidig sexualundervisning? Vad vill partierna göra för att förbättra för stjärnfamiljer?

Deltagare:
Mia Sydow Mölleby, gruppledare, Vänsterpartiet
Jonas Eriksson, vice gruppledare, Miljöpartiet de gröna
Anders Ygeman, gruppledare, Socialdemokraterna
Anders W Jonsson, gruppledare, Centerpartiet
Christer Nylander, gruppledare, Liberalerna
Andreas Carlsson, gruppledare, Kristdemokraterna
Tobias Billström, gruppledare, Moderaterna

Moderator: Hans Linde, förbundsordförande RFSU

När: 4/7 kl 15.00-16.00 Var: Joda Kök & Bar, Skeppsbron 24, Visby 
Visa på karta

Övriga seminarier där RFSU deltar

Makt över den egna kroppen – nyckeln till utveckling för världens flickor 

Arrangör: Plan International Sverige, RFSU
När: 1/7 Kl 16:00 - 16:45 Var: Donnersgatan 6 , Sverige i världen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53726

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

När: Tisdag 3/7 Kl 12.30-13.30 Var: Skeppsbron 24, F-huset, Uppsala universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51446

Metoo sa nej till sexuella övergrepp – hur tar vi metoo vidare?

Arrangör: Brottsofferjouren Sverige
När: Kl. 14:30 - 15:30 Var: Skeppsbron 24, F-huset, Uppsala universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51476

Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?

Arrangörer: Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
När: 3/7 Kl 15.30-16.30 Var: Kaserngatan 1, D-huset, Uppsala universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51241

Sexuell hälsa och hivprevention - bortglömda frågor i dagens politiska klimat?

Arrangörer: RFSL, RFSU, Hiv-Sverige
När: 4/7 Kl 09:00 - 09:45 Var: Södertorg 17, Lila Shala
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52580

Världskriget om kvinnors kroppar – vilken roll spelar civilsamhället?

Arrangörer: Afrikagrupperna, Individuell Människohjälp, RFSU
När: Kl 10:00 - 10:45 Var: Donnersgatan 6, Sverige i världen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50351
https://www.facebook.com/events/2114693385475961/

Tro, hopp och kondomer – när sekulära Sverige möter en religiös omvärld

Arrangörer: Läkarmissionen, PMU, RFSU
När: 5/7 Kl 09:00 - 09:45 Var: Donnersgatan 6, Sverige i världen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53592

Min kropp, mina rättigheter 

Arrangörer: Amnesty, RFSU, Bodil Valero, EU-parlamentariker de gröna
När: Kl 14:00 - 15:00 Var: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52988 

Mångfaldsparaden

Paraddeltagare samlas vid Paviljongsplan, strax norr om den botaniska trädgården. Paraden avgår sedan kl 14:30 och vi kommer passera ut genom murfallet och följa rutten; Strandpromenaden - Strandvägen - Hamnplan - Cramérgatan - Donnersgatan - Almedalsparken.
När: 5/7, kl 14.30-16.00
https://www.facebook.com/events/374905086335033/

Seeing red - access to comprehensive sexuality education in narrow democratic spaces

Arrangörer: Svenska kyrkan, Rädda Barnen, RFSU
När: 5/7 Kl 16:00 - 16:45 Var: Donnersgatan 6, Sverige i världen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54454

Här hittar du också RFSU:s programpunkter och alla facebookevent.

Här hittar du vårt seminarieprogram i pdf-form