Till sidans huvudinnehåll

”Begreppet 'abortturism' raljant och nedsättande”

Söndagen den 3 februari 2007 publicerades debattartikeln "Stoppa abortturismen" på DN debatt. Sju före detta kristdemokratiska riksdagsmän krävde att socialminister Göran Hägglund (kd) ska sätta stopp för regeringens planer på en ny lag om abort – det vill säga utländska kvinnors rätt till abort i Sverige.

RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl har valt att kommentera debattartikeln här på rfsu.se.

Kännetecknande för dagens svenska abortmotståndare är att de börjar med att uttala sitt stöd för kvinnans rätt att välja, för att sen argumentera för hur man ska förhindra det. Det gör också de sju före detta kristdemokratiska riksdagsledamöterna på DN debatt i sin iver att stoppa propositionen om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige.

De påstår att RFSU har myntat begreppet ”abortturism”, vilket är helt felaktigt. Det raljanta och nedsättande uttrycket används av abortmotståndarna själva. RFSU menar att kvinnorna snarare är att likna vid flyktingar, när deras hemländer gjort deras mänskliga rättighet, rätten till en säker abort, illegal. Enligt utredningsförslaget ska utländska kvinnor ges rätt till abort i Sverige på lika villkor som de redan har rätt till annan vård. Det vill säga om de betalar för den.

Går förslaget igenom innebär det att fler utländska kvinnor kommer att ges möjlighet att välja en säker och legal abort. Det är det de kristdemokratiska abortmotståndarna upprörs över, även om de klär det i omsorg om kvinnorna och befarar att deras rätt till eftervård inte kan garanteras. Kvinnor har rätt till så kallad ”post abortion care” även i länder där abort är förbjudet. De oroar sig också för att abort ska bli en vinstgivande verksamhet. Ett förvånande uttalande med tanke på Alliansens ambition att vård ska få vara just vinstgivande. Det är inte heller sannolikt att vi får en vinstdrivande abortindustri i Sverige.

Artikelförfattarna hänvisar till existerande abortköer och befarar att de redan ansträngda landstingen inte ska klara av att ta emot utländska abortsökande kvinnor. Abortköer är givetvis oacceptabelt. Men abortköerna byggs lämpligast bort genom att efter genomgången vidareutbildning ge barnmorskor rätt att tillhandahålla medicinska aborter. En reform som Kristdemokraterna är emot.

Artikelförfattarnas argument att respekten för våra grannländers lagstiftningar skulle raseras om vi välkomnar utländska abortsökande kvinnor är inget annat än befängt! Det är bara när det handlar om kvinnors rättigheter som man vågar anföra sådana skäl. Ingen skulle drömma om att använda dem i en diskussion om rätten till yttrandefrihet eller att gå fri från annan diskriminering.

En abort är inte ett trauma. För de flesta kvinnor är en abort inte ett enkelt val, men de är i de allra flesta fall tillfreds med sitt val när de har gjort det. I Sverige genomförs cirka 30000 aborter per år. Det innebär att för varannan kvinna misslyckas preventivmetoden en gång i livet, och då väljer hon av avsluta den oönskade graviditeten. Det vi ska förebygga är antalet oönskade graviditeter. Det gör vi genom att arbeta för jämlikhet och jämställdhet, och att ge alla tillgång till sexualupplysning och preventivmedel. Genom att försvåra tillgången till säkra och legala aborter fråntar vi främst kvinnorna makten över deras liv. Och det är också det abortmotståndarna vill.

Artikeln på DN debatt, av de tidigare riksdagsledamöterna, visar på den väl kända splittringen inom Kristdemokraterna. Men vi förutsätter att Göran Hägglund följer sin partilinje, och även de övriga Allians-partiernas linje, att det är alla kvinnors rätt att välja, och snart lägger fram propositionen.

Katarina Lindahl, generalsekreterare RFSU