Till sidans huvudinnehåll

Inför civilrättslig registrering (SvD)

Artikel i SvD i samband med debatten med anledning av Äktenskaps- och partnerskapsutredningens betänkande.

Härom veckan lade Äktenskaps- och partnerskapsutredningen fram sitt betänkande. Den debatt som efter det har förts på SvD Brännpunkt om trossamfund och vigselrätt visar på Svenska kyrkans problem med en diskriminerande syn på homosexuella och en oenighet i synen på äktenskapet. Inläggen belyser att det är hög tid att vi inför civilrättslig registrering.

Den aktuella Äktenskaps- och partnerskapsutredningen har lagt fram ett betänkande som bland annat förordar att samkönade par ska få ingå äktenskap och att trossamfund även fortsättningsvis ska kunna få vigseltillstånd. Vi tycker att förslaget är tamt och att det vittnar om en förlegad syn både på äktenskapet och på trossamfundens roll. Vi hade hoppats att lämna denna föråldrade modell bakom oss. Kyrkan och staten har skiljts åt och det finns därför ingen anledning att blanda ihop deras uppdrag och funktioner. Vi vill istället se en civilrättslig registrering för två partners, oavsett kön. En modell som anammats i flera länder. Detta diskuteras inte ens i utredningen.

Genom att även fortsättningsvis delegera myndighetsutövandet till personer inom trossamfund sanktionerar staten dessutom en syn som strider mot äktenskapslagstiftningens innebörd. Enligt den regleras varken förhållningssätt eller värderingar vad gäller parternas kärlek, sexualitet eller samlevnad. Den reglerar endast parternas lagliga och ekonomiska skyldigheter gentemot varandra. Därför bör detta istället vara en arbetsuppgift för staten. Däremot ska det självklart stå varje par fritt att välja ceremoni, religiös eller annan. Äktenskapet är för många en stor och viktig händelse i livet då man lägger stor vikt vid traditioner och ”det stora bröllopet”. Vill kyrkan verkligen vara en gemenskap öppen för alla borde de erbjuda alla en ceremoniell välsignelse.

Betänkandet föreslår att en könsneutral äktenskapslagstiftning införs, och det är positivt. Men utredningen föreslår också att trossamfund ska ha rätt att vägra viga vissa personer, dvs diskriminera utifrån kön. Vigselförrättare inom kyrkan föreslås inte avkrävas en likabehandlingsprincip utan ska kunna vägra att viga samkönade par. Det är diskriminering och förvånande reaktionärt för att komma från en statlig svensk utredning 2007. Slutsatsen kan inte bli någon annan än att lyfta bort vigselrätten för trossamfunden och istället göra det till en civilrättslig angelägenhet.

Katarina Lindahl