Till sidans huvudinnehåll

Försvara aborträtten (Expressen)

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU, och Birgitta Ohlsson, Ordförande Liberala Kvinnor, i en gemensam debattartikel om rätten till abort i Expressen.

EU-medborgare som saknar tillgång till fria, lagliga och säkra aborter får inte längre ignoreras. Nyligen nekades en 11-årig flicka abort i Rumänien. Hon blev gravid efter en släktings övergrepp. Den ortodoxa kyrkan motsatte sig kraftfullt att graviditeten skulle avslutas. På grund av flickans låga ålder upptäcktes graviditeten sent. Medan byråkraterna dividerade fick en organisation i England till slut gå in och erbjuda henne en fristad. I Polen förvägrades i juni en 14-årig flicka abort. Även hennes graviditet är resultatet av en våldtäkt.

Trots att den polska abortlagstiftningen är oerhört restriktiv gavs hon möjlighet att avsluta graviditeten men den katolska kyrkan hindrade henne. På kliniken möttes flickan av en präst och övertalades att skriva under ett intyg på att hon skulle fullfölja graviditeten. I Litauen pågår just nu en parlamentarisk process som kan innebära att aborter förbjuds. Vår regering måste sluta blunda för att abortmotståndarnas makt växer i Europa.

När en stat hindrar kvinnor och flickor att fatta beslut som rör deras egna framtid och kroppar, är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna. RFSU har länge drivit kvinnans fria val som en rättighetsfråga. Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, fattade i maj beslut att abort ska betraktas som en mänsklig rättighet i EU. Sverige är ordförande i Europarådet, vars parlamentariska församling antagit en resolution om att abort ska vara legalt och tillgängligt för alla kvinnor i Europa. Sverige måste använda tillfället till att påverka de 47 medlemsstaterna så abort blir ett lagligt val i hela regionen.

RFSU och Liberala Kvinnor kräver tillsammans i Almedalen i dag att regeringen under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 driver att alla kvinnor och flickor i EU har tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter där fria, säkra och lagliga aborter är en viktig del. Sveriges regering måste stå upp för kvinnors rättigheter och ta debatten med regeringar inom EU som förbjuder abort.

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU

Birgitta Ohlsson, ordförande Liberala Kvinnor