Till sidans huvudinnehåll

Hjälptelefon minskar sexualbrott (Dalarnas tidningar)

Sexualbrotten i Sverige blir allt fler, under de senaste tio åren har antalet polisanmälningar om sexuella övergrepp ökat med nästan 50 procent i Sverige. Åsa Regnér betonar att vikten av att fånga upp potentiella förövare innan brotten begås är avgörande om vi ska kunna bryta den oroande utvecklingen när det gäller sexualbrott i Sverige. En hjälptelefon vore en väg att gå.

Sexualbrotten i Sverige blir allt fler, under de senaste tio åren har antalet polisanmälningar om sexuella övergrepp ökat med nästan 50 procent i Sverige. Förra året polisanmäldes nästan 12 500 stycken. Den kraftfulla ökningen kan enligt Brottsförebyggande rådet bero på att både anmälningsbenägenheten och den faktiska sexualbrottsligheten ökar. Men sexualbrott kan ofta förebyggas. Ett bra exempel på ett effektivt förebyggande arbete är den hjälptelefon som finns i Tyskland sedan 2005 dit personer med sexuell dragning till barn kan ringa för att få hjälp att avstyra övergrepp. Nu bör den svenska regeringen inrätta en motsvarande verksamhet här för att minska sexualbrottsligheten.

Regeringen presenterade i höstas en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta är positivt men planen bemöter inte sexuellt våld tillräckligt bra. De aviserade insatserna är utspridda, osammanhängande och utan prislapp. Arbetet mot sexuella övergrepp måste få tydligare fokus och högre grad av konkretion. Alla som lagförs för sexualbrott, även den majoritet som inte får fängelsepåföljd, måste bedömas beträffande risk för återfall i brott. De som har en förhöjd risk för återfall skall erbjudas strukturerad träning i att styra sitt liv och inte kränka andra på nytt.

Forskningsöversikter visar att om man använder rätt metoder, som kognitiv beteendeterapi, i vissa fall med tillägg av lustsänkande läkemedel, kan brottsåterfallen minska med 30–40 procent.

Men för att minska det sexuella våldet räcker det inte att riskbedöma och behandla dömda förövare. Ska vi kunna minska antalet offer för sexualbrott – främst kvinnor och barn – krävs också förebyggande insatser. Att fånga upp potentiella förövare innan brotten begås är avgörande om vi ska kunna bryta den oroande utvecklingen när det gäller sexualbrott i Sverige.