Till sidans huvudinnehåll

Öppna nationell hjälptelefon för pedofiler (SvD)

Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, sexbrottsforskare och chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér uppmanar i en debattartikel i SvD regeringen att inrätta en nationell hjälptelefon för pedofiler för att minska sexualbrottslig­heten.

I Tyskland finns sedan 2005 en nationell hjälptelefon för personer med sexuell dragning till barn.

Regeringen bör inrätta en motsvarande verksamhet i Sve­rige för att minska sexualbrottslig­heten.

Preventionsprojektet Dunkelfeld startade 2005 för att förebygga sexuella övergrepp mot barn genom att fånga upp personer som ännu inte begått eller dömts för sådana övergrepp.

Tanken är att erbjuda dem i riskzon kvalificerad hjälp att hantera destruktiva sexuella tankar och fantasier så att man inte skadar någon.

Efter en informationskampanj i medierna har över 750 män samt två kvinnor hört av sig till den tyska hjälplinjen. Genomsnittsåldern är 38 år, man har känt till sin sexuella avvikelse, pedofili, sedan – 22-årsåldern och nästan 75 procent är påtagligt oroade över denna.

Knappt två tredjedelar uppger att de någon gång haft sex med barn men att dessa övergrepp sällan är kända av samhället. Ungefär 150 av dem som sökt kontakt har idag fått professionell gruppbehandling inom projektet.

Erfarenheterna från det tyska projektet är lovande. De bekräftar att problemmedvetna och hjälpsökande möjliga förövare finns och kan nås för påverkan och behandling. Med relativt små resurser fångar man upp människor med sexuell dragning till barn och förebygger sexualbrott.

Vi föreslår därför att regeringen inrättar en liknande nationell hjälplinje i kombination med erbjudande om behandling.

Verksamheten ska ha gott forskningsstöd och personalen specialistkompetens i att bedöma och behandla personer med sexuella avvikelser och våldsbeteende. Telefonlinjen bör även kunna besvara frågor från närstående och professionella.

För att spara resurser bör man bygga vidare på strukturer och kompetens som redan finns. Vi föreslår därför att Sexualmedicinskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset får i uppdrag att inrätta en hjälplinje för rådgivning och hänvisning samt att utveckla formerna för behandling av personer i riskzon.

Sexualmedicinskt centrum hjälper idag främst patienter från det egna landstinget. Efterfrågan på hjälp från övriga landet är emellertid så stor att personalen inte hinner med. Initiativ bör därför tas för att på sikt utveckla kvalificerad sexualmedicinsk verksamhet med denna inriktning även utanför Stockholmsområdet.

Vårt förslag ska ses som ett komplement till andra åtgärder. Det når inte alla personer i riskzon men innebär en konkret och kostnadseffektiv insats i samhällets kamp mot sexuellt våld.

Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri,
sexbrottsforskare och chef för Centrum för
våldsprevention vid Karolinska institutet

Åsa Regnér, generalsekreterare, RFSU