Till sidans huvudinnehåll

Rädda liv – vaccinera alla flickor mot livmoderhalscancer (Aftonbladet)

Livmoderhalscancer är i dag den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i 15–44-årsålden i Europa.
Upptäckten av hur sjukdomen uppstår, och hur den kan förebyggas, anses så viktig att den nu belönas med Nobelpriset i medicin.
Låt därför vaccin mot livmoderhalscancer snarast ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, skriver Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU i en debattartikel i Aftonbladet.

Obehandlad och spridd livmoderhalscancer orsakar enorma smärtor, blödningar och är alltid dödlig.

Livmoderhalscancer är i dag, näst efter bröstcancer, den vanligaste dödsorsaken bland europeiska kvinnor mellan 15 och 44 års ålder. I Sverige får årligen cirka 500 kvinnor livmoderhalscancer. Ungefär 200 dör.

Det skulle inte behöva vara så.

Nästan samtliga fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Hittills har samhället försökt motverka livmoderhalscancer genom att kalla alla kvinnor till cellprovtagning vart tredje år, provtagningar som inte är maximalt effektiva då mer än var femte kvinna inte kommer.

Ett mera effektivt sätt att rädda dessa kvinnors liv är att använda de vaccin mot humant papillomvirus som tagits fram de senaste åren. Vaccinen har i de flesta hälsoekonomiska modellstudier konstaterats vara kostnadseffektivt. Mer kostnadseffektivt än till exempel mammografi.

Men det är dyrt, det kostar i dag från 1 800 kronor upp till 3 300 kr.

Det gör att den framtida hälsan blivit en klassfråga. I Danderyd, där medelinkomsten är högst i hela Sverige, såldes över 500 doser förra året. I fattigare Rinkeby/Husby/Tensta såldes bara 13 doser, trots att fler bor där.

Socialstyrelsen har rekommenderat att vaccination införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i femte och sjätte klass. Något beslut har dock inte fattats.

Andra länder har gått före. Alla brittiska flickor mellan 12 och 17 erbjuds vaccin. I Danmark fattades beslut om allmän vaccinering för ett år sedan. I USA har tjugo delstater infört vaccinationsprogram.

Vaccinet ersätter dock inte andra preventiva åtgärder som sexualupplysning, skolhälsovård och kampanjer för ökad kondomanvändning. Fortsatt screening med cellprover är också viktigt.

Men vi får inte missa chansen att rädda de cirka 200 svenska kvinnor som varje år dör av livmoderhalscancer.

När nu Harald zur Hausen får nobelpriset i medicin för sina upptäckter om sambandet mellan humant papillomvirus och livmoderhalscancer vill RFSU understryka vikten av att Sverige snarast för in vaccin mot livmoderhalscancer i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Ett minsta krav är att alla flickor får tillgång till vaccinet genom allmänna vaccinationsprogram, och det allra bästa vore att även pojkarna får det eftersom viruset även kan orsaka cancer på penis, i ändtarmen och svalget.