Till sidans huvudinnehåll

Regeringen, ta ert ansvar - öka anslagen för förebyggande arbete (Jönköpings-Posten)

Åsa Regner, RFSU, Sören Juvas, RFSL, och Inger Forsgren, Hiv-Sverige uppmanar i en debattartikel i Jönköpings-Posten regeringen att öka anslaget för förebyggande arbete.

När Smittskyddsinstitutet nyligen presenterade de slutgiltiga siffrorna över antalet rapporterade fall av hiv i Sverige 2007 bekräftades det som vi varnat för vid flera tillfällen. Antalet personer som smittas med hiv i Sverige ökar dramatiskt. Smittskyddsinstitutet konstaterar en ökning med 70 procent jämfört med tidigare år. 178 personer smittades med hiv i Sverige 2007. Ökningen sker i alla grupper men är störst bland män som har sex med män. I den gruppen konstaterades förra året 81 fall av nysmitta. En så stor nysmitta har vi aldrig tidigare sett i Sverige, inte ens under 1980-talet. Samtidigt låter den svenska regeringen anslagen till förebyggande åtgärder urholkas.

Folkhälsominister Maria Larsson har i flera sammanhang talat om vikten av preventiva åtgärder. Men hittills har vi inte sett någon ny konkret politik komma från socialdepartementet. Arbetet med att förebygga spridningen av hiv i Sverige kräver nya informationsinsatser och nya metoder. När Maria Larsson svarade på frågor i riksdagens senaste interpellationsdebatt om vad regeringen tänker göra för att vända utvecklingen framkom inget nytt, vilket är oroande. Trots en helt ny situation med oroväckande statistik väljer regeringen att luta sig tillbaka och lägger istället över ansvaret på skola, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer.

Regeringen utsåg nyligen Christer G Wennerholm (m) till ny ordförande för rådet för samordning av nationella insatser mot hiv/aids. Det är glädjande, men regeringen lät posten vara obesatt i ett halvår. Resultatet har blivit att rådet lamslagits i sitt arbete. Den centrala och styrande roll som rådet var tänkt att ha har aldrig kunnat uppnås.

Vi vet att många unga idag inte upplever att hiv är något som angår dem och att många tar onödiga risker i samband med sexuella kontakter. Det syns bland annat i statistiken över konstaterade klamydiafall. Vi vet också att de förebyggande insatser som fungerar bäst är målgruppsanpassade och att arbetet måste vara långsiktigt.

I Sverige läggs idag stort ansvar på hivpositiva genom en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar. Vi har länge påtalat att denna strategi inte gynnar hiv-preventionen. Att förlita sig på att smittskyddslagstiftningen ska lösa situationen är att blunda för verkligheten och invagga folk i en falsk trygghet. Det är allas vårt ansvar att skydda oss själva och andra vi möter. Ska det faktum att resurserna nu i ett akut läge inte ökar ses som att regeringens strategi fortsatt är att lägga ansvaret på hivpositiva?

Maria Larsson ska snart presentera regeringens folkhälsoproposition. Vi förväntar oss att den innehåller konkreta och samordnade insatser för att vända en mycket oroande utveckling. Vi förväntar oss också att regeringen i den kommande vårbudgeten ökar anslagen till förebyggande arbete. Allt annat innebär att regeringen brister i ansvar.

Inger Forsgren, ordförande Hiv-Sverige

Sören Juvas, förbundsordförande RFSL

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU