Till sidans huvudinnehåll

RFSU: Stå vid ditt ord, Jan Björklund (SvD)

Regeringens särskilda utredare kom i onsdags med sin rapport om den framtida lärarutbildningen. Till RFSU:s stora besvikelse tar den inte upp sex- och samlevnadsundervisning som en obligatorisk del av lärarutbildningen. Åsa Regnér debatterar på SvD.

I onsdags kom regeringens särskilda utredare med sin rapport om den framtida lärarutbildningen. Till RFSU:s stora besvikelse tar den inte upp sex- och samlevnadsundervisning som en obligatorisk del av lärarutbildningen.

Rapporten är därmed ett svek mot Sveriges alla elever.

Sex och samlevnad har varit ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan i mer än 50 år. Enligt grundskolans kursmål ska eleverna ”kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer”, samt ”reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet”.

Frågan är hur eleverna ska kunna det om inte lärarna kan det – eftersom sex och samlevnad aldrig har varit ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningen.

Flera internationella studier pekar på skolans unika möjlighet att motverka spridning av sexuellt överförda sjukdomar, oönskade graviditeter samt diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning. Detta är oerhört viktigt när förekomsten av könssjukdomar, framför allt klamydia, ökat kraftigt under senare år.

En undersökning som RFSU gjort visar dock att bara sex procent av de studenter som genomgått lärarutbildning har fått någon som helst utbildning i sex och samlevnad.

I Skolverkets nationella granskning framkommer det att sex- och samlevnadsundervisningen vid landets grundskolor varierar mycket, inte bara mellan olika skolor utan även inom varje enskild skola.

Den undervisning som i dag bedrivs präglas ofta av godtycke i fråga om innehåll, värderingar och budskap. Det innebär att många elever helt enkelt inte får den undervisning som de har rätt till.

Sex och samlevnad är ett kunskapsområde som behöver professionaliseras. För att bli ett ämne med likvärdig och säkerställd kvalitet för alla elever måste det ses som just ett kunskapsämne – både beträffande den kunskap en lärare behöver och de kunskaper som eleverna ska ha efter genomgången undervisning.

Det är omöjligt så länge sex- och samlevnadsfrågorna inte är obligatoriska på lärarutbildningen.

RFSU kräver därför att utbildningsminister Jan Björklund (fp) står vid sitt ord. Att han håller fast vid sina upprepade uttalanden och, trots utredningsrapporten, äntligen fattar rätt beslut: gör sex och samlevnad till en obligatorisk del av lärarutbildning.