Till sidans huvudinnehåll

”RFSU:s ståndpunkt har blivit kidnappad” (Aftonbladet)

Debattartikel i Aftonbladet med anledning av debatten kring samkönade pars rätt att ingå äktenskap.

Det beslut som riksdagen nu väntas ta om könsneutral äktenskapslagstiftning innebär enligt RFSU en mänsklig, demokratisk och efterlängtad utveckling av det samhälle vi gemensamt bygger.

Men när det nu för de mest konservativa krafterna blivit uppenbart att Sverige kommer att få en könsneutral lagstiftning griper de efter halmstrån för att få fortsätta diskriminera alla som inte är heterosexuella.

RFSU vill inte vara en del av det halmstrået.

RFSU har sedan flera år inställningen att dagens ordning med äktenskap för heterosexuella par och registrerat partnerskap för samkönade par snarast borde bytas ut mot en lagstiftning som inte gör skillnad på människor.

Vi har kallat det ”civilrättslig registrering”, och i praktiken bygger det på att staten tar ifrån samfunden vigselrätten. Gifter sig gör man enligt vår tanke hos en myndighet. Det står såklart var och en fritt att sedan hålla en ceremoni efter eget huvud, religiös eller inte. Så går det till i många länder där religionen har betydligt starkare ställning än i Sverige.

För att få fortsätta att göra skillnad på människor har det nu från både grupper och enskilda förts fram olika förslag som i stora delar överensstämmer med RFSU:s förslag, men där just ordet ”äktenskap” ska trollas bort ur lagparagraferna.

Syftet är att beröva ordet dess juridiska betydelse så att bara en religiös innebörd kvarstår, och att därmed göra gällande att det är förbehållet heterosexuella par.

RFSU:s ståndpunkt har därmed blivit kidnappad och förvanskad.

RFSU är emot att införa en lagstiftning som skrivits med det uttalade syftet att möjliggöra för kyrkor och andra samfund att fortsätta diskriminera människor.

Äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund.

RFSU vill inte ha två olika begrepp för homosexuella och heterosexuella som vigts. Tvärtom, vårt tyngsta skäl för att förorda civilrättslig registrering är att människor inte ska behandlas olika. Att använda olika ord är bara ett sätt att gömma sig bakom semantik, dölja homofobi och skapa ett sätt att fortsätta diskriminera.

Så här vill vi ha det: gifter sig gör man genom att civilrättsligt registrera ingåendet av ett äktenskap.

RFSU:s fasta övertygelse är att människor måste behandlas lika och staten har det yttersta ansvaret för att så sker.