Till sidans huvudinnehåll

Befria kyrkan från vigselrätten (Aftonbladet)

För att kunna ge samkönade par möjligheten att gifta så snart som möjligt uppmanar RFSU därför riksdagen att rösta JA till den nya lagen. Men låt sen skilsmässan mellan kyrka och stat bli verklighet – inför civilrättslig registrering, skriver Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet.

I dag skriver Sveriges riksdag historia. Då röstar ledamöterna, med största sannolikhet, igenom den lag som gör att samkönade par får gifta sig.

Det är bra. Men också dåligt.

Bra därför att den nuvarande ordningen är fel; i dag får samkönade par inte ingå äktenskap. Dåligt för att diskriminering av samkönade par får fortsätta. Det blir dessutom en lagstadgad ”rättighet” för vissa myndighetsutövande personer att diskriminera.

Jag ska förklara:

Att gifta sig är en juridisk handling som har betydelse vid till exempel arv, om man får barn eller separerar/skiljer sig. Den som förrättar vigseln utför därmed myndighetsutövning. Är det en präst har denna myndighetsutövning delegerats till henne eller honom från staten.

I den nya lagen föreskrivs det att präster och andra religiösa vigselförrättare ska ha rätt att vägra viga vissa par, framför allt handlar det om de samkönade. Det är en fråga om att värna religionsfriheten eftersom ingen ska tvingas utföra handlingar som strider mot dennes religiösa övertygelse.

Den nya lagen innebär därmed att samkönade par får rätt att gifta sig, men att de också får räkna med att bli diskriminerade eftersom denna diskriminering är skyddad i lagen. Det är visserligen bättre än i dag, men långt ifrån jämlikt.

RFSU har ett annat förslag; civilrättslig registrering. Vi vill att staten tar ifrån kyrkor och andra religiösa samfund rätten att viga människor. Den som vill gifta sig får istället vända sig till exempel Skattemyndigheten. Det står sedan var och en fritt att ordna religiös eller annan ceremoni. Så går det redan till i många länder där religionen spelar betydligt större roll än i Sverige.

Så kommer det dock inte att bli – nu – eftersom något sådant förslag inte ligger i riksdagen. För att ändå kunna ge samkönade par möjligheten att gifta så snart som möjligt uppmanar RFSU därför riksdagen att rösta JA till den nya lagen.

Därefter tar vi nya tag. Religionsfrihet är viktig, men rätten att viga människor är inte en del av religionsfriheten. Den rätten borde förbehållas myndighetsutövare som inte får göra skillnad på människor utifrån sexuell läggning.

Låt skilsmässan mellan kyrka och stat bli verklighet – inför civilrättslig registrering.