Till sidans huvudinnehåll

Det ska inte vara olagligt att skriva ut p-piller till en 14-åring (Newsmill)

Det ska inte vara olagligt att skriva ut p-piller till en 14-åring, skriver Åsa Regnér i en debattartikel på Newsmill, med anledning av att en åklagare i Gävleborg som hotar att åtala personal vid ungdomsmottagningarna som skriver ut p-piller till flickor under 15 år. Anledningen är att personalen enligt honom gör sig skyldig till medhjälp till våldtäkt.

Media rapporterar just nu om en åklagare i Gävleborg som hotar att åtala personal vid ungdomsmottagningarna som skriver ut p-piller till flickor under 15 år. Anledningen är att personalen enligt honom gör sig skyldig till medhjälp till våldtäkt.

Detta sätter fingret på ett problem som RFSU länge varnat för.

Den nya sexualbrottslagen som infördes 2005 skärpte synen på våldtäkt av barn och gav unga människor ett stärkt skydd mot övergrepp. Det är bra, men det fanns tidigt tecken på oklarheter om hur lagen skulle tolkas.

Förra våren genomförde RFSU därför en enkätstudie bland landets ungdomsmottagningar där vi bland annat frågade om, och i så fall hur, de förändringar som infördes i sexualbrottslagstiftningen 2005 påverkat dem.

Svaren tyder på att det i dag finns en stor osäkerhet kring hur lagen ska tolkas och vad 15-årsgränsen egentligen innebär. Till exempel frågar personalen sig: är det olagligt när en 14-åring och en 16-åring har sex? Vid vilka tillfällen måste vi kontakta föräldrarna? Hur blir det om vi skriver ut p-piller till flickor som inte fyllt 15 år? Får vi ge kondomer till ungdomar under 15 år?

Detta har nu blivit högaktuellt i samband med åklagarens hot mot personal som gör just detta - skriver ut p-piller till flickor som inte fyllt 15 år.

Ändringarna i sexualbrottslagen kom till för att ge unga människor ett stärkt skydd, inte för att förhindra två 14-åringar från att ha sex med varandra. Lagen anger också att det inte ska anses som ett brott om åldersskillnaden är ringa, även om en av personerna är under 15 år. Det är inte heller olagligt att skriva ut p-piller till personer under 15 år.

Ungdomsmottagningarna i Sverige arbetar utifrån att unga människor har rätt till sin sexualitet, en inställning som RFSU delar. De stöttar och erbjuder rådgivning i frågor om sexualitet och samlevnad, bland annat för att förhindra oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner. Detta arbete hotas av den stora osäkerhet som finns om hur sexualbrottslagstiftningen ska tolkas. Och det är ungdomarna som drabbas.

Unga människor har rätt till korrekt information om de lagar och regler som finns kring sexualitet. Det är också viktigt att alla får samma information, oavsett var i landet de bor. RFSU uppmanar därför Socialstyrelsen eller annan lämplig myndighet att ta den osäkerhet som råder på landets ungdomsmottagningar på allvar och förtydliga hur lagstiftningen ska förstås.

Personalen på ungdomsmottagningarna måste känna sig trygga och bekväma i sina möten med unga människor, liksom med de budskap de förmedlar till ungdomarna. Det pågår redan en statlig utredning om konsekvenserna av den nya sexualbrottslagstiftningen. Det är bra, men RFSU understryker vikten av att redan nu ta fram en policy som klargör att det inte är olagligt att skriva ut p-piller till en 14-åring.