Till sidans huvudinnehåll

Inför gratis preventivmedel för alla under 25 år (GP)

Inför gratis preventivmedel för alla under 25 år, skriver Åsa Regner på GP:s debattsida.

Det pågår en livlig diskussion i Sverige om att för många, framför allt unga, kvinnor blir oönskat gravida - och att de väljer att göra abort. Regeringen har tillsatt en utredare som ska granska situationen närmare.

Så sent som i onsdags slog Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, larm om att mer än var fjärde 17-åring haft oskyddat sex i samband med alkoholkonsumtion.

Det finns ett visst fog för den oro som diskussionen uttrycker, Sverige har i ett internationellt perspektiv förhållandevis högt antal oönskade graviditeter. RFSU har ingen åsikt om storleken på aborttalen. Att bli gravid mot sin vilja, oavsett alkoholkonsumtion eller ej, är dock något som varje kvinna borde få slippa och en fråga som RFSU har arbetat många år med.

Det är i ljuset av detta svårt för oss att förstå varför subvention av preventivmedel ser så olika ut i olika delar av Sverige. Vilka preventivmedel som subventioneras skiljer sig mycket åt, liksom hur mycket de subventioneras och vem som har rätt till subventionen.

I till exempel Kronoberg betalar kvinnor upp till 19 år det första tremånadersreceptet till fullpris och sedan 170 kronor per år, medan kvinnor i Västmanland bara behöver betala 25 kronor i kvartalet tills de fyllt 24 år. Samma sak gäller för Västra Götaland, men bara för tonåringar.

I Skåne är preventivmedel helt gratis för kvinnor upp till 20 år medan kvinnor i Västerbotten inte åtnjuter någon subvention alls. Och i Jönköping betalar flickor upp till 20 år själv för tre månaders provförpackningar och därefter 40 kronor för tre månaders förbrukning, 80 kr för sex månader och 130 kr för ett år.

En djungel? Ja, tveklöst.

Flertalet preventivmedel ingår visserligen i högkostnadsskyddet för läkemedel, men efter- som tonåringar och unga kvinnor har så begränsad konsumtion av läkemedel kommer de sällan upp i de kostnader som krävs för att få tillgång till den subventionen. Unga kvinnor hör också till de kategorier som vi vet har mycket små ekonomiska medel att röra sig med, varför storleken på subventionen är en i högsta grad viktig faktor i sammanhanget.

Ett exempel på detta är utvecklingen i Norge. I kombination med utförlig och kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning i skolorna införde man gratis preventivmedel för alla ungdomar i åldrarna 16-19 år.

Kondomer gjordes tillgängliga på platser där ungdomarna rörde sig till vardags och p-piller skrevs utan kostnad ut till alla flickor i åldersspannet som så önskade. Förskrivningen gjordes bland annat på ungdomsmottagningarna och skolsköterskemottagningarna. Dagen efter-piller gjordes dessutom tillgängliga och receptfria.

Resultaten lät inte vänta på sig. Mellan år 2000 och 2005 sjönk aborttalen bland tonåringar med 25 procent till den lägsta uppmätta nivån någonsin i Norge. Studier visar att såväl kunskaperna om, som användningen av, preventivmedel ökade avsevärt.

Detta blev dock dyrt, och 2006 började vissa preventivmedel, till exempel p-piller, återigen kosta tonåringarna pengar. Studier visar att antalet aborter bland de yngsta kvinnorna steg till följd av detta. När det vanligaste p-pillret bland unga kvinnor dessutom försvann från marknaden 2007 steg antalet aborter ännu mer. I Norge för man nu åter diskussioner om att återgå till systemet med helt kostnadsfria preventivmedel för tonåringar.

Vad kan vi i Sverige lära oss av detta? Ja, till att börja med att pris och tillgång är oerhört viktiga faktorer i sammanhanget. Lågt pris och jämn tillgång leder till färre tonårsgraviditeter, högre pris och ryckig tillgång leder till fler. Speciellt i tider av lågkonjunktur, som i dag, kan detta antas stämma.

Det viktigaste som måste till just nu är en bra och omfattande sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Utöver det föreslår RFSU att p-piller, dagen efter-piller och andra preventivmedel görs kostnadsfria och tillgängliga för alla upp till 25 års ålder.

Vi anser också att det är viktigt att nya effektiva preventivmedel (som ofta är dyrare än de äldre, men med färre eller lindrigare biverkningar) införs i subventionssystemet så att alla, inte bara de som har råd, får tillgång till dem.

Så här lyder de bevingade orden av RFSU:s grundare Elise Ottesen Jensen: "Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet".

Att göra tillgången till preventivmedel lika och rättvis för alla unga i hela Sverige skulle kunna vara ett steg på vägen mot ett förverkligande av den drömmen.