Till sidans huvudinnehåll

Öppna minst en sexmottagning i varje landsting (Aftonbladet)

Susanne Gullack Flyren och Åsa Regnér önskar, i en debattartikel i Aftonbladet på Alla hjärtans dag, en minst en sexmottagning i varje landsting. För kärlekens – och sexualitetens – skull.

Den mänskliga sexualiteten är något fantastiskt. En källa till njutning som de flesta av oss har oerhört stor glädje av, som ger oss livskvalitet och ibland lycka.

Men det gäller inte alla. I dag, på alla hjärtans dag, känns det extra angeläget att påpeka att många inte kan eller förmår njuta av sin sexualitet.

På RFSU-kliniken, som har tusentals patienter varje år, märker vi detta tydligt. Det kan handla om olika typer av funktionsstörningar – som bristande erektion, för tidig sädesavgång, svårighet att få orgasm eller smärta vid samlag – eller tvångsmässig sexualitet som överkonsumtion av pornografi och sexuell beroendeproblematik.

Många personer med funktionsnedsättningar undanhålls möjligheten att utforska sin egen sexualitet. Tabun kring, och okunnighet om, funktionsnedsättningar och sexuell lust är faktorer som försvårar.

En växande skara patienter söker vår hjälp för bristande lust. Allt fler yngre upplever brist på sexuell lust som ett stort problem. I den ekonomiska krisens fotspår märker vi dessutom att oro inför jobb och försörjning förstärker problemen.

Vi försöker hjälpa så många vi kan, men vi kämpar i motvind – betydligt fler än vi någonsin kommer att kunna ta emot söker vår hjälp.

Bortsett från de personer som vänder sig till oss direkt hänvisas också allt fler patienter till RFSU-kliniken från andra verksamheter därför att man på dessa mottagningar inte har tillräcklig kompetens att behandla problem kopplade till sexualitet.

Vi översköljs med förfrågningar om handledning och utbildning för personal på andra verksamheter, till exempel socialtjänsten och psykiatrin. Efterfrågan på vår 15-poängs högskolekurs i sexologi är många gånger större än det platsantal vi kan erbjuda, liksom på vår högskolekurs i andrologi.

Helt nyligen fick vi en förfrågan från studenterna på psykologutbildningen vid Uppsala universitet om att ordna en föreläsningsserie om sexualitet då ämnet inte rymts inom den ordinarie undervisningen i deras utbildning.

Trots att många problem som till exempel husläkarna hanterar påverkar sexualiteten pratar de flesta husläkare inte med sina patienter om detta, eftersom de saknar grundläggande sexologisk kompetens.

RFSU-kliniken har alltid satt en ära i att sprida den expertkunskap vår erfarna personal besitter, men våra resurser förslår inte långt när behoven är så betydande.

Den sexuella ohälsan är i högsta grad en angelägen folkhälsofråga. Och att samhällets resurser är för små är inte enbart en åsikt, en kartläggning som riksdagens utredningstjänst gjort visar att bara åtta av landets 21 landsting (inklusive Gotlands kommun) har sexologiska mottagningar.

RFSU vill därför i dag, på alla hjärtans dag, uppmana Sveriges alla landsting att öka möjligheten för människor att tillägna sig sin sexualitet och den njutning den kan innebära.

Vi vill at

  • tillgången till sexologiska mottagningar och ungdomsmottagningar säkras inom varje landsting,
  • sexualrådgivning och behandling av sexuell dysfunktion ska ingå i högkostnadsskyddet,
  • sexologi ska ingå i utbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, psykologer och socionomer.

Länge leve kärleken – och sexualiteten.

Susanne Gullack Flyrén, barnmorska och verksamhetschef vid RFSU-kliniken

Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU