Till sidans huvudinnehåll

Sommarstängda ungdomsmottagningar = fler oönskade graviditeter (Sydsvenskan)

Sommaren är här – och då stänger ungdomsmottagningarna, visar en undersökning som RFSU gjort. Följden blir fler oönskade graviditeter och större spridning av sexuellt överförda infektioner. Vi kräver nu att alla ungdomar skall ha tillgång till ungdomsmottagningar och att de skall ha öppet hela året – när de behövs som allra mest, skriver RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér i en debattartikel på Sydsvenskan.se

Nu är sommaren här. Långa ledigheter, ett intensivt uteliv och fler sexuella kontakter väntar många ungdomar och unga vuxna. En ljuvlig tid såklart, men inte alltid fri från mindre trevliga baksidor.

En sådan baksida kan vara ökad spridning av sexuellt överförda infektioner och ökat antal oönskade graviditeter. Fler fall av till exempel klamydia upptäcks under den tidiga hösten än någon annan tid på året. Likaså visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt RFSU att aborttalen bland tonåringar är högst under augusti och september.

Det finns antagligen en mängd förklaringar. En tror vi är ungdomsmottagningarnas öppettider. En undersökning* som RFSU har gjort i Stockholms, Västerbottens och Örebro län samt i kommunerna Göteborg och Malmö visar att hälften av alla ungdomsmottagningar i dessa områden kommer att ha helt eller delvis stängt under sommaren.

Av dem som skall ha öppet hela sommaren kommer nästan två tredjedelar att ha reducerade öppettider och/eller färre anställda i tjänst. Bara var femte ungdomsmottagning avser att ha oförsämrad service.

I Göteborg kommer mottagningarna att turas om att ha stängt för att möjliggöra semester för de anställda. Av fyra mottagningar i Örebro län skall en hålla öppet som vanligt, de andra kommer att vara stängda mer än de har öppet. I Malmö håller en av tre mottagningar öppet som vanligt och i Västerbottens län skall tre av fyra att ha klart försämrad service. I Stockholms län skall endast sex av 35 mottagningar ha öppet som vanligt utan att reducera personalstyrkan eller öppettiderna.

Det finns inget som tyder på att den sexuella aktiviteten och det oskyddade sexet minskar under sommaren, snarare tvärtom. Och vi vet utifrån vår egen undersökning Kådiskollen 2009 att bara var femte svensk mellan 15 och 20 år använder någon form av preventivmedel när de har sex. Att då stänga ungdomsmottagningarna när de kanske behövs som allra mest är inte bara olyckligt utan direkt ansvarslöst.

Detta är i och för sig inget nytt, så har det varit i flera år och på RFSU-kliniken i Stockholm, som har öppet hela året, märker vi under sommaren en tydlig ökning av unga patienter som inte kunnat få hjälp av sin vanliga ungdomsmottagning.

På nästan tio år har antalet fall av klamydia mer en fördubblats och hiv-kurvan har pekat uppåt under större delen av 2000-talet. Folkhälsominister Maria Larsson (KD) har vid flera tillfällen betonat betydelsen av att det preventiva arbetet måste stärkas. Socialminister Göran Hägglund (KD) har också vid flera tillfällen pratat om vikten av ett effektivt preventivt arbete, och givit Anders Milton i uppdrag att föreslå hur antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner skall kunna minskas, särskilt bland unga.

Anders Milton presenterade sin rapport igår. Precis som RFSU anser han att det är av yttersta vikt att ungdomsmottagningarna kan tillhandahålla preventivmedel, subventionerade akut-p-piller (som även skall gå att få på apoteken), testning och rådgivning. Enligt honom är sommaröppna ungdomsmottagningar av stor betydelse och han föreslår även kvällsöppet och drop-in-tider, något som RFSU också ställer sig bakom.

Liksom RFSU vill Milton också att innehållet i verksamheten på ungdomsmottagningarna regleras och kontrolleras så att alla ungdomar får tillgång till god hälso- och sjukvård oavsett var i landet de bor. Vi anser även att alla hormonella preventivmedel skall vara kostnadsfria för alla under 25 år.

Det är nu upp till Sveriges politiker att fatta kloka beslut om hur ungdomars sexuella hälsa bäst främjas. Att hålla ungdomsmottagningarna öppna på sommaren är ett första självklart steg. RFSU förutsätter att detta blir den sista sommaren som ungdomsmottagningarna stänger när de behövs som mest.

* Fakta: Undersökningen omfattar 51 ungdomsmottagningar som intervjuats via telefon och e-post under april och maj 2009. I undersökningen ingår samtliga ungdomsmottagningar i Stockholms län (35 stycken), Göteborgs kommun (fem stycken), Malmö kommun (tre stycken), Örebro län (fyra stycken) samt Västerbottens län (fyra stycken).