Till sidans huvudinnehåll

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler” (DN)

RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent. I en stor del av världens fattigaste länder är graviditet något av de farligaste en kvinna kan utsätta sig för. Varje år spills 550?000 kvinnors liv på detta sätt. Dessutom dör 3,5 miljoner spädbarn för att deras mammor inte fick den vård de behövde. Nu är det dags att sätta fokus på en av vår tids största skandaler – och ta itu med den. På måndag, den internationella kvinnodagen, tågar vi med barnvagnar till Rosenbad och överlämnar våra krav på att rege?ringen ska delta i arbetet mot mödradödligheten, skriver Kattis Ahlström, Karin Alfredsson, Sissela Kyle, Alexandra Pascalidou, Åsa Regnér och Katarina Wennstam.

Den som ska föda barn i Sverige har många saker att fundera på. Vilket BB föredrar jag? Mår barnet bra? Ska jag föda på rygg eller på knä? Får det vara praktikanter närvarande? Vilken typ av bedövning vill jag ha? Ska barnvagnen ha tre eller fyra hjul? Etcetera etcetera.

En gravid kvinna i Niger har betydligt färre saker att tänka på. Antagligen är det bara dessa tankar som far genom hennes huvud: kommer jag att dö eller kommer jag att överleva? Kommer barnet att dö eller leva? Kan jag försörja oss?

Hennes oro är mer än berättigad, risken att hon ska dö av graviditets- och förlossningsrelaterade orsaker är mycket stor: en av sex kvinnor i Niger dör på just detta sätt. Var åttonde afghansk kvinna kan räkna med samma öde och lika många i Sierra Leone. I Tchad gäller det var elfte kvinna, var tolfte i Angola och var trettonde i Guinea Bissau.

Det kallas för mödradödlighet och är en av de största skandalerna i vår tid. Och det handlar inte bara om dessa länder, i en stor del av världens fattiga länder är graviditet något av det farligaste en kvinna kan utsätta sig för och över 550?000 kvinnors liv spills på detta sätt varje år. Dessutom dör 3,5 miljoner spädbarn för att deras mammor inte fick den vård de behövde, eller för att de själva inte fick neonatalvård. Det blir mer än en kvinna och sex spädbarn i minuten. Minut för minut. Dag för dag. Liv för liv.

Helt i onödan.

Jo, det är säkert – dessa människor kunde faktiskt ha räddats, åtminstone väldigt många av dem. De dör nämligen av sådant som modern sjukvård behandlar rutinmässigt (till exempel blödningar, infektioner och havandeskapsförgiftning), men som det i de fattigaste länderna inte finns resurser för. Enbart tillgång till moderna preventivmedel och säkra aborter skulle göra en enorm skillnad i antalet döda.

Detta är ingen nyhet, så här har det sett ut i många år. Att bekämpa mödradödligheten utsågs därför till ett av FN:s åtta millenniemål som världssamfundet beslutade om år 2000. Mödradödligheten skulle ner med tre fjärdedelar före år 2015 och världens länder förpliktigade sig att genomföra genom den så kallade Millenniedeklarationen.

Men trots de höga ambitionerna har nästan ingenting hänt. Små framsteg på vissa områden äts upp av motgångar på andra och på det hela taget är situationen i världen fortfarande lika katastrofal som för tio år sedan, på en del platser till och med värre.

En kvinna och sex barn i minuten. Tick tack tick tack tick tack?…

Att svara på frågan ”Vad behöver göras?” är egentligen inte så svår: det krävs pengar och politisk vilja.

Pengarna behövs för att bekosta insatser som saknas i många länder; som preventivmedel, grundläggande förlossningsvård, akutsjukvård, mediciner och utbildning. En ny rapport från FN och Guttmacherinstitutet visar att det skulle behövas ungefär en fördubbling av dagens satsade medel, omkring 12,8 miljarder dollar (cirka 90 miljarder kronor) extra för att minska mödradödligheten med nästan 400?000 kvinnor per år (70 procent) och antalet döda spädbarn med 1,6 miljoner (44 procent).

 Det låter som mycket pengar, men är i sammanhanget egentligen en spottstyver. Utslaget på invånarna i de rika OECD-länderna, där Sverige ingår, blir det inte mer än 80 kronor per person och år för att rädda två miljoner människor.

Men det räcker inte med pengar. Politisk vilja att rädda dessa kvinnor och barn är också en förutsättning. Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ofta så kontroversiella att nödvändiga politiska beslut aldrig hamnar på dagordningen.

Till exempel genomgår ungefär 20 miljoner kvinnor om året osäkra aborter. Av dem drabbas 8,5 miljoner av allvarliga komplikationer som kräver behandling – en behandling som tre miljoner av dem aldrig får. 70?000 dör.

Osäkra aborter görs bland annat därför att många länder har lagar som förbjuder aborter. Men forskningen visar klart och tydligt att det inte görs färre aborter i dessa länder, bara att de aborter som görs är farliga och kostar kvinnor livet.

En annan avgörande politisk fråga är kvinnors ställning. Kvinnor betraktas fortfarande som andra klassens medborgare i många delar av världen. I mansdominerade samhällen är det män som beslutar om och när man ska ha sex, om preventivmedel ska användas och om antal barn som ska födas. Och där det är män som fattar alla viktiga beslut – oavsett om det handlar om ekonomi, politik eller kroppen – där råder det också ojämlikhet när det gäller tillgången till sjukvård och hälsa.

Det är nu hög tid att ändra på allt detta Därför har RFSU dragit igång kampanjen Unite for Women – stoppa mödradödligheten. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, tänker vi anordna Sveriges största barnvagnsmarsch då vi gemensamt går till Rosenbad och överlämnar våra krav till regeringen:

  • att Sveriges och andra rika länders regeringar satsar de 80 kr per OECD-medborgare och år som krävs för att minska mödradödligheten med 70 procent.
  • att rätten till abort blir betraktad som en mänsklig rättighet och en viktig global fråga.
  • att de länder som Sverige ger bistånd till har en handlingsplan för hur mödradödlighet ska bekämpas – och att den innehåller åtgärder för att säkra tillgång till preventivmedel, information, säkra aborter och förlossningsvård.

Det är allt. Vi samlar inte in pengar, vi vill inte bli valda till något, vi vill inte att någon ska bli utröstad. Allt vi vill är att sätta fokus på en av vår tids största skandaler – och att man tar itu med den. Den som vill stödja vår kamp kan gå med i marschen 8 mars (med eller utan barnvagn, i verkligheten eller på webben).

För det kunde lika gärna ha varit vi, du eller jag, som låg där på en brits i ett överfullt väntrum i en underutrustad sjukstuga och tänker på den högst reella risken att dö under förlossningen.

Tick tack tick tack tick tack?…

Kattis Ahlström
journalist och mammaambassadör för RFSU

Karin Alfredsson
författare, journalist och mammaambassadör för RFSU

Sissela Kyle
skådespelare, mammaambassadör för RFSU

Alexandra Pascalidou
författare, journalist och mammaambassadör för RFSU

Åsa Regnér
generalsekreterare RFSU

Katarina Wennstamförfattare, journalist och mammaambassadör för RFSU

UNITE FOR WOMEN

RFSU:s kampanj ”Unite for Women – stoppa mödradödligheten” lägger tonvikten på hur bristen på säkra aborter är en bidragande orsak till mödradödligheten. Syftet är att bidra till kunskap och engagemang när det gäller minskad mödradödlighet och rätten till säkra aborter. RFSU vill också öka kännedomen om sitt internationella arbete och visa hur viktigt det är att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer.

Källa: RFSU