Till sidans huvudinnehåll

"Säker abort en mänsklig rättighet" (SvD)

I söndags var det val i Nicaragua och den sittande sandinistregeringen med Daniel Ortega i spetsen vann. Samma regering införde 2006 en av världens strängaste abortlagar. I Nicaragua är abort under alla omständigheter förbjudet, även om kvinnans liv är i fara.

Men det finns modiga människor i landet som driver på utvecklingen för kvinnors rättigheter. I morgon tar Vilma Núñez de Escorcia, grundare av den nicaraguanska organisationen för mänskliga rättigheter Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, emot Stieg Larsson-priset. Hon får det för sitt starka engagemang för kvinnors rättigheter i Nicaragua, och för arbetet med att försöka liberalisera abortlagen.

Grattis Vilma, du är väl värd ett pris för dina insatser. Det är människor som du som bidrar till att fler kvinnor i världen fått tillgång till sina rättigheter.

”Det finns all anledning att följa utvecklingen, och fortsätta att konsekvent försvara kvinnors rättigheter till liv, hälsa och frihet i världen. ”

För så är det. Allt fler kvinnor har fått större möjlighet att själva bestämma över sin kropp de senaste åren. Det visar en genomgång av abortlagarna som den internationella människorättsorganisationen Center for Reproductive Rights, CRR, nyligen gjort.

Sedan CRR publicerade sin första karta för 13 år sedan har över 20 länder liberaliserat sin abortlagstiftning. Denna positiva utveckling kan delvis förklaras med att förståelsen har ökat för kopplingen mellan rätt till laglig abort och kvinnors rättigheter och hälsa i stort.

Kriminalisering av aborter gör dem inte mindre vanliga, bara mindre säkra. Faktum är att aborttalen ofta är höga i länder där aborträtten är begränsad. En bidragande orsak är att dessa länder tenderar att begränsa även tillgången till preventivmedel och sexualundervisning.

Världshälsoorganisationen, WHO, har länge varnat för faran med restriktiva och bestraffande abortlagar. Enligt organisationen dog 47 000 kvinnor i sviter av osäkra aborter 2008, och långt fler skadades.

Även om det blivit bättre på många håll finns det anledning till stark oro. I takt med att kvinnors reproduktiva rättigheter vunnit allt större acceptans har också abortmotståndare blivit mer högljudda. Polen, Malta och Irland har till exempel väldigt stränga abortlagar och blockerar alla initiativ som har med en mer liberal syn på aborter att göra i FN. I Ungern träder en ny författning i kraft till årsskiftet, vilken skyddar livet från befruktningen. I Ryssland röstades i dagarna en lagändring igenom, som innebär att tillgången till laglig abort kraftigt begränsas. Och i Polen gjordes nyligen ett försök att totalförbjuda abort.

Även i Sverige har kritikerna det senaste året ökat sitt fokus på abortfrågan. De kritiserar delar av abortlagstiftningen och framhåller att kvinnor kan adoptera bort barnen istället för att göra en abort.

Det finns all anledning att följa utvecklingen, och fortsätta att konsekvent försvara kvinnors rättigheter till liv, hälsa och frihet i världen. I detta arbete spelar människorättsaktivister som Vilma Núñez de Escorcia en central roll. Med tanke på valutgången i Nicaragua är det extra viktigt att Sverige ger henne och hennes kolleger starkt stöd.

Sverige måste även kraftfullt driva rätten till laglig och säker abort som en grundläggande mänsklig rättighet inom FN, EU och i andra internationella sammanhang.

Åsa Regnér, RFSU:s generalsekreterare
Johanna Westeson, jurist och Europaansvarig
vid Center for Reproductive Rights.