Till sidans huvudinnehåll

Ligg säkrare i sommar – med och utan kondom

I maj kom statistik för sexuellt överförbara infektioner (sti) och hiv från Smittskyddsinstitutet som visar att spridningen av klamydia och gonorré är fortsatt hög i hela landet. Siffrorna har varit höga under många år och under 2000-talet har klamydia ökat med 67 procent, en siffra som visserligen ska tolkas försiktigt då en muterad variant av viruset upptäcktes år 2006 och inte gick att upptäcka i alla laboratorietest förrän 2007.

Ytterligare en faktor som kan påverka statistiken är att antalet provtagningar har ökat.

”Det är en indikation på att vi måste våga tänka nytt”

Under samma tid har syfilis har gått upp med 164 procent och gonorré med 80 procent.

Inställningen bland unga till att använda kondom är bra. Trots det visar den senaste stora studien av ungas sexualvanor i Sverige (UngKAB 09) att ungefär hälften inte använder kondom när de har sex med en ny eller tillfällig partner. Denna siffra måste öka och en ökad kondomanvändning och testning bör även fortsättningsvis vara centralt i preventionen av sti och hiv.

Många vill använda kondom men av olika anledningar gör de inte det i praktiken. För att preventionsarbetet ska bli effektivt är det därför nödvändigt att förstå och ta hänsyn till de skäl människor har för att inte använda kondom.

För att bidra till en ökad kondomanvändning och ett effektivare preventionsarbete har vi tagit fram två verktyg. Kondomplanen, som inom kort finns på nätet ska få människor att reflektera kring, och öka sin kondomanvändning. Vi släpper även en ny skrift; Säkrare sex – med och utan kondom.

Både Kondomplanen och skriften uppmanar människor att fundera över sin kondomanvändning. Reflektion och planering skapar möjlighet att få viljan att ha säkrare sex och praktiken att bättre stämma överens. Men människor som inte vill använda kondom, eller som vill ha annat sex än just samlag, behöver information om hur de bäst kan skydda sig. I vår skrift finns därför exempel på hur de kan ha sex på olika sätt som minskar riskerna. Det saknas kunskap kring detta och människor vill veta vilka risker som finns vid de sexuella praktiker de använder.

Ett lyckat preventionsarbete måste utgå från människors liv. Det är nu angeläget att fler som bedriver preventionsarbete nyanserar sitt budskap. Människor som vill ta ansvar för sin sexualitet och hälsa måste få information och konkreta verktyg som hjälper dem att ha säkrare sex både med och utan kondom, liksom möjlighet att bli bättre på kondomanvändning.

När en så stor andel av unga uppger att de inte använder kondom vid nya sexuella kontakter är detta särskilt viktigt och en indikation på att vi måste våga tänka nytt.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU
Maria Bergström, sakkunnig sexualupplysning
Felicitas Bergström, sakkunnig hälsofrämjande arbete
Pelle Ullholm, sakkunnig sexualupplysning