Till sidans huvudinnehåll

Satsa på konstgjord befolkningsökning (Västerbottenskuriren)

De fyra norrlandslänen väntas under februari anta gemensamma regler för landstingsfinansierad assisterad befruktning. Här är tre konkreta förslag som Västerbottens landstingspolitiker bör driva i samtalen med kollegorna från Västernorrland, Norrbotten och Jämtland: 1. Öka antalet inseminationsförsök. 2. Behåll samma regler för samkönade och olikkönade par. 3. Behåll antalet försök för IVF-behandling.

De fyra norrlandslänen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland) väntas under februari anta gemensamma regler för landstingsfinansierad assisterad befruktning.

Dessa fyra län har i dagsläget ett mindre generöst stöd till ofrivilligt barnlösa i jämförelse med vad andra landsting erbjuder. Detta samtidigt som 13 av Västerbottens 15 kommuner har tappat i befolkning under de senaste 30 åren.

”Denna skillnad är en ren diskriminering. ”

När norrlandslänen inget annat önskar än att öka sin befolkning så bör insemination underlättas, som en del i arbetet med att vända trenden med en minskad befolkning.

Att bilda familj och leva med barn är någonting många personer önskar sig och som ger en stor glädje i livet. Ofrivillig barnlöshet upplevs av många som psykiskt påfrestande, vilket kan leda till depressioner och sjukskrivning.

Att i rimlig utsträckning bistå människor med stöd för att ge dem möjlighet att bilda familj är ett samhällsansvar som i möjligaste mån ska bekostas av sjukvården.

Frågan om vem som kan bilda familj ska inte vara en fråga om var i landet personen bor eller på privatekonomisk situation.

Riksdagen har beslutat att både samkönade par och olikkönade par ska ges möjlighet till assisterad befruktning. Men RFSU:s undersökning, Sverigebarometern, visar att det stöd människor får skiljer sig åt beroende på var i landet de bor då varje landsting bestämmer sina egna regler för assisterad befruktning.

Nu när Norrland ska anta gemensamma regler är det är viktigt att Västerbotten påverkar beslutet i rätt riktning så att allt fler kan få möjlighet att bilda den familj de längtar efter. Vi har tre konkreta förslag som Västerbottens landslandstingspolitiker bör driva i samtalen med kollegorna från Västernorrland, Norrbotten och Jämtland:

  1. Öka antalet inseminationsförsök. Hur många försök med insemination som erbjuds varierar i landstingen och regionerna från noll till sex. I Västerbotten erbjuds tre försök, i andra landsting erbjuds sex. Med ett ökat antal försök ökar chansen till en befruktning. Vi ser ingen anledning till att antalet försök är hälften så många i Västerbotten som i andra landsting.
  2. Behåll samma regler för samkönade och olikkönade par. I Västerbotten och Västernorrland måste samkönade par bekosta inseminationsförsöken på egen hand, vilket är en kostnad på 12 000 kronor per försök. För olikkönade par är kostnaden vanlig patientavgift, 300 kronor. Denna skillnad är en ren diskriminering där åtskillnad görs utifrån sexuell läggning. I Norrbotten erbjuds samma hjälp oavsett om det är ett samkönat eller olikkönat par. Vi uppmanar därför Västerbotten att ta efter det goda exemplet Norrbotten och erbjuda alla länets invånare samma möjligheter till vård.
  3. Behåll antalet försök för IVF-behandling. Om insemination inte ger önskat resultat är nästa steg att genomföra en IVF-behandling. Antalet försök som landstingen erbjuder varierar från ett till tre.

I 13 landsting och regioner i Sverige erbjuds tre försök med IVF-behandling, varav Västernorrland är ett av dessa län. Siffran för Jämtland, Norrbotten och Västerbotten är ett försök.

Vi uppmanar därför Västerbotten att ta efter det goda exemplet Västernorrland och erbjuda minst tre IVF-behandlingar.

Norrlandslänen önskar sig en befolkningstillväxt, nu har norrlandslänen möjligheten att öka stödet till de människor som vill bida till denna tillväxt, så att fler boende i Västerbotten ges möjlighet att bilda familj.

Missa inte den chansen!

Linnéa Macellaro
ordförande RFSU Umeå

Kristina Ljungros
förbundsordförande RFSU

Anna Stenberg
ordförande RFSL Umeå

Ulrika Westerlund
förbundsordförande RFSL