Till sidans huvudinnehåll

Viljan att kontrollera flickors sexualitet (Politikerbloggen)

Barnmorskorna på landets ungdomsmottagningar kan så klart låta bli att prata sexualitet med de flickor som vill ha p-piller. Istället kan de fokusera på menstruationsproblem. Men var skulle vi hamna då? Jo, 80 år tillbaka i tiden. Det skriver Marielle Nakunzi, jurist RFSU, i en debattartikel på TV4/Politikerbloggen.

Nästa år fyller RFSU 80 år. År fyllda av kamp för rätten till kunskap om sex och sexualitet, rätten till sexualupplysning och inte minst kvinnors rätt till sin egen kropp. Allt började med en modig kvinna, Elise Ottosen Jenssen – också kallad Ottar, som reste land och rike runt och agiterade för rätten till sexualupplysning, barnbegränsning, preventivmedel och rätten till abort.

Ottar var inte bara agitator, hon använde också mer handfasta metoder. Efter föreläsningarna hölls ibland öppen klinik där hon i skjulet där ingen såg provade ut pessar till kvinnor som så önskade. Det var förbjudet och farligt, så som det ofta är när det handlar om kvinnors sexualitet. Sedan dess har vi kommit långt, men kanske inte så långt som vi tror.

För inte så länge sedan deltog RFSU på en föreläsning för barnmorskor om sexualjuridik. Då kom frågan upp om den så kallade byxmyndighetsåldern. Den är som vi alla vet 15 år. Sedan ett antal år har sexualbrottslagen skärpts så att sex med barn under 15 år i princip alltid ses som ett allvarligt brott. Det är bra när det innebär att barn skyddas mot övergrepp av vuxna personer. Men, det som oroade barnmorskorna var att de hört av företrädare för rättsväsendet att de i och med den skärpta lagen faktiskt kunde ses som medansvariga till våldtäkt när de skrev ut p-piller till flickor strax under 15 år.

Detta blev vi också varse i veckan då en advokat berättade att hon vid föreläsningar för barnmorskor på ungdomsmottagningar inskärpte att det faktiskt var brottsligt att förskriva p-piller till unga flickor. Så är givetvis inte fallet. Det finns ingen åldersgräns där det är olagligt att använda p-piller.

Vad är då syftet med att vilja skrämmas med hot om att barnmorskorna begår brottsliga gärningar? En orsak som nämnts av juristerna ovan är att flickor bör hindras att begå sexualdebut för tidigt. Vi vill då lugna er med att berätta att det inte finns något som tyder på att sexualdebuten har tidigarelagts. Dessutom verkar det inte finnas samma diskussion om kondomer. Nej, att det är viljan att kontrollera just flickors sexualitet är uppenbart.

När Ottar hjälpte kvinnor att prova ut pessar i ett skjul bakom föreläsningssalen gjorde hon det för att det är alla kvinnors rätt att själva bestämma om de vill ha sex och om de vill bli gravida. Hon gjorde det trots att det var olagligt. Sedan dess har vi kommit långt. Barnmorskorna på landets ungdomsmottagningar kan så klart låta bli att prata sexualitet med de flickor som vill ha p-piller. Istället kan de fokusera på menstruationsproblem. Men var skulle vi hamna då? Jo, 80 år tillbaka i tiden.

Barnmorskor runt om på landets ungdomsmottagningar finns där för att möta unga flickors och pojkars frågor kring sex och sexualitet. De är bättre skickade att hantera frågor om sexualitet och unga flickors behov och önskemål än de ovan nämnda juristerna. Hela resonemanget är ett hot mot flickors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Det är uppenbart att RFSU fortfarande har jobb att göra.

Marielle Nakunzi
Jurist RFSU