Till sidans huvudinnehåll

Inskränkt aborträtt är inte lösningen

För ett framgångsrikt preventivt arbete mot oönskade graviditeter krävs satsningar på bra sexualundervisning, bra mottagningar och lättillgängliga preventivmedel. Lösningen är inte att inskränka aborträtten, skriver Kristina Ljungros i denna replik till sex pastorer i Borås.

Pastorerna Christian Kastö, Urban Klintenberg, Peder Teglund, Urban Gustavsson, Jonas Päivärinta och Egbert Schütte undrar i BT om man kan ta RFSU på allvar efter samtalet i P1 morgon (18/9), som tog upp utnämningen av Elisabeth Svantesson som ny arbetsmarknadsminister och hennes syn på abort.

Debattörerna menar att RFSU skulle vara emot åsiktsfrihet, banalisera abortfrågan och nonchalera kvinnors upplevelser. Detta är inte sant. Man behöver inte hålla med RFSU och vi välkomnar ett samtal, baserat på fakta.

Forskning kring aborter i Sverige visar att de flesta kvinnor tidigt vet om de vill fullfölja en graviditet eller inte, och de flesta mår inte dåligt efter en abort. Det betyder inte att det inte finns kvinnor med andra upplevelser eller att det är mer rätt att känna på det ena eller andra sättet. Vi nonchalerar inte kvinnors upplevelser, vi baserar vårt arbete på kunskap om hur kvinnor resonerar kring och upplever abort.

Vi banaliserar heller inte abortfrågan. Men svaret frågan om vem som ska fatta beslut om att eventuellt avbryta en oönskad graviditet är för oss enkelt. För RFSU är det självklart att det enbart är kvinnan själv som kan fatta det beslutet. Beslutet kan aldrig ligga hos någon annan, men hon ska alltid ges möjlighet till stöd i det beslut hon väljer att fatta.

Att få bestämma över sin egen kropp är en grundläggande rättighet, något den svenska abortlagstiftningen tar sin utgångspunkt i. Lagen har ett starkt stöd bland allmänheten och hos samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna. Att hela den svenska regeringen står bakom kvinnors rätt till sina egna kroppar är för oss centralt.

Att alla människor ska ges rätt till att bestämma över sina egna kroppar är dock inte en självklarhet i världen. Inskränkningar i rätten till abort sker i många länder, inte minst i Europa.

Att inskränka rätten till abort sker med ett och samma syfte – att omöjliggöra och försvåra för kvinnor som vill avbryta en oönskad graviditet. Det får till följd att 47 000 kvinnor årligen dör på grund av illegala och osäkra aborter, och de i sin tur lämnar ofta efter sig barn och familjer. Studier från bland annat WHO visar att en inskränkning i rätten till abort inte minskar antalet aborter, istället gör det aborterna illegala och osäkra. Att bortse från detta faktum är att banalisera abortfrågan.

Om vi är överens med debattörerna om vikten av minska de oönskade graviditeterna ser vi gärna en fortsatt diskussion kring hur detta görs på bästa sätt. För RFSU är det preventiva arbetet lika viktigt som frågan om alla människors rätt till sina kroppar.

För ett framgångsrikt preventivt arbete krävs satsningar på bra sexualundervisning, bra mottagningar och lättillgängliga preventivmedel, lösningen är inte att inskränka aborträtten. Detta är ett arbete som vi utför dagligen och som vi vill se att det satsas mer resurser på.

Kristina Ljungros
Förbundsordförande RFSU