Till sidans huvudinnehåll

Liten men högljudd grupp driver abortmotståndet

Sverige måste stå upp för sin abortlag. Det är lätt att tro att slaget en gång för alla är vunnet men så är inte fallet, skriver RFSU:s Kristina Ljungros.

Den senaste tiden har media fyllts av debatter och diskussioner om abort, abortmotstånd och så kallad samvetsfrihet. Ibland kan dessa debatter ge intrycket av att det finns ett stort undertryckt abortmotstånd i Sverige. Det finns ingenting som tyder på att så skulle vara fallet.

I stället är det så att den svenska abortlagen som bygger på kvinnors ovillkorliga rätt till vård och att mötas med respekt och förståelse av vården har ett mycket starkt stöd. Detta gäller såväl i de politiska partierna som bland dess väljare. 95 procent av riksdagen och troligtvis även bland människor i allmänhet står bakom kvinnors rätt till abort. Det ska vi vara glada för och det ska vi berätta om.

De mest värdekonservativa organisationerna som driver abortmotståndet har under lång tid trappat upp sin verksamhet. Från lastbilar som med bilder på aborterade foster som för några år sedan cirkulerade utanför sjukhus och vid politiska tillställningar har tonen blivit mer sofistikerad och motståndet har blivit betydligt mer strategiskt. Idag tar motståndet mer finkalibriga vägar men det är fortfarande lika extremt.

Att abortmotståndare använder sig av juridiska argument och institutioner är välkänt från andra delar av världen. Såväl i USA som i Europa har abortmotståndare under lång tid försökt vinna framgång med sina argument om så kallad samvetsfrihet. Det är viktigt att komma ihåg att utövandet av samvetsfrihet inte får riskera andras rätt till hälsa.

I Sverige är detta som sagt nytt, men i delar av Europa har vi under lång tid sett liknande agerande. Inte sällan handlar det om nationalistiska krafter som går i armkrok med de som befinner sig på den absolut mest värdekonservativa ytterkanten. Dessa grupper samlas under ett familjefundamentalistiskt paraply och resultatet blir ofta förödande för kvinnors rättigheter.

Det är viktigt att Sverige står upp för sin abortlag. Det är lätt att tro att slaget en gång för alla är vunnet men så är inte fallet. Även om motståndarna som sagt är få, så tar dessa värdekonservativa idéer ändå plats i det offentliga rummet. Vi är oerhört glada för alla som tar ställning för kvinnors självklara rätt till vård, inte minst kommer nu många röster från professionerna.

Det viktiga jobb som görs runt om på Sveriges abortmottagningar ska hyllas, inte misstänkliggöras.

Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU